Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modernizace Školního a vzdělávacího zařízení HZS ČR - středisko Zbiroh

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-690px.jpg

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020

Ministerstvo  vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravuje a realizuje v letech 2016 až 2022 projekt „Modernizace Školního a vzdělávacího zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh“ (ŠVZ HZS ČR - středisko Zbiroh).

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajícího ŠVZ HZS ČR - střediska Zbiroh, za účelem vytvoření podmínek pro získávání odborných znalostí a nácviku dovedností pro řešení reálných situací.

V rámci projektu jsou ve středisku Zbiroh budovány nové a modernizovány stávající simulátory, trenažéry a výcvikové objekty. Zároveň jsou pořizovány technologie, technické a technologické vybavení a pomůcky pro vzdělávání a výcvik členů jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Předmětem projektu jsou následující pracoviště:

  1. Protiplynový polygon,
  2. Výukové pracoviště Chemické služby,
  3. Výukové pracoviště Technické služby,
  4. Venkovní nádrž na vodu,
  5. Výukové pracoviště Strojní služby,
  6. Krytá výcviková hala.

Aktivity projektu jsou realizovány s cílem vytvořit v ŠVZ HZS ČR - středisku Zbiroh hmotné podmínky pro rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pro HZS ČR, Policii ČR, jednotky dobrovolných hasičů obcí, resp. základní složky IZS, pro které ŠVZ HZS ČR zajišťuje odbornou způsobilost v rámci České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656

Příjemce dotace z IROP: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Povinná publicita

Napsali o nás


Více o projektu ŠVZ HZS ČR - středisko Zbiroh

vytisknout  e-mailem