HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Připojování objektů s EPS na pult PCO

  1. Připojování objektů s EPS na pult PCO
  2. Zařízení sociálních služeb - připojování na pult centralizované ochrany

Od 1. prosince 2021 vešla v účinnost novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), ve které jsou v jednotlivých paragrafech uvedeny podmínky instalace připojení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zařízení sociálních služeb a dále podmínky připojení EPS u nemovitých kulturních památek.

Zařízení sociálních služeb

Novela zákona upravuje instalaci EPS, popř. instalaci autonomní detekce a signalizace v nových i stávajících objektech zařízení sociální péče. V § 8 odst. 1 zákona o požární ochraně je uvedeno: „Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno:

  1. elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

  2. zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

Znamená to tedy, že objekty, které splňují podmínky poskytování sociální péče formou pobytových služeb dle zákona o sociálních službách a zároveň mají ubytovací kapacitu větší než 50 osob, mají povinnost nainstalovat v předmětných stavbách, kde je zařízení sociálních služeb provozováno, systém EPS ke zvýšení požární bezpečnosti v objektu. Dle § 8 odst. 3 zákona o požární ochraně na žádost provozovatele EPS v objektu, kde je poskytována zmíněná služba sociální péče, hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) připojí EPS prostřednictví zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje po splnění technických a organizačních podmínek připojení EPS na PCO u HZS kraje.

V opačném případě u objektů, které splňují podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, tzn. kde je ubytovací kapacita zařízení nižší než 50 osob, musí být v takovém objektu nainstalováno pro zvýšení požární bezpečnosti alespoň zařízení autonomní detekce a signalizace.

Pro zajištění splnění této povinnosti zákon o požární ochraně uvádí přechodné období pro nainstalování a připojení EPS v objektu zařízení sociálních služeb na PCO u HZS kraje a pro nainstalování zařízení autonomní detekce a signalizace u objektů s nižší kapacitou, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti novely zákona, původní termíny byl tedy stanoven do 1. prosince 2024. Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, posunul lhůtu splnění povinnosti pro vybavení objektů EPS, či autonomní detekcí a signalizací až do 1. ledna 2027.

Nemovitá národní kulturní památka

Nemovitou národní kulturní památku, která je vybavená EPS, lze na žádost provozovatele EPS připojit prostřednictvím ZDP na PCO u HZS kraje. HZS kraje žadateli sdělí, za jakých technických a organizačních podmínek lze připojení realizovat, kdy je ze zákona o požární ochraně patrné, že při sepsání Smlouvy o připojení EPS na PCO u HZS kraje, se jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení EPS nevyžaduje. Nemovitou kulturní památku lze připojit za obdobných podmínek jako nemovitou národní kulturní památku pokud je předmětná památka uvedena v dohodě uzavřené mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvem kultury.

vytisknout  e-mailem