Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Priority českého předsednictví v oblasti CO

Zlepšení v ochraně obyvatel a majetku

Cílem českého předsednictví je shromáždit podněty související s výstavbou evropských sil civilní ochrany za účelem zajištění rychlé a účinné odezvy na přírodní a technologická rizika v rámci Evropy, ale také ve třetích zemích.
 
Rok po té, co byly přijaty klíčové dokumenty pro zřízení finančního instrumentu Mechanismu Společenství pro civilní ochranu, se české předsednictví snaží udělat další kroky v oblasti odezvy na mimořádné události. Aby bylo možné požadavky těchto dokumentů implementovat a aby byly požadavky sladěné s potřebami Evropského Parlamentu, má české předsednictví v úmyslu jako hlavní cíl rozproudit širokou debatu o informovanosti veřejnosti při velkých katastrofách.
 
A) Zvýšení informovanosti veřejnosti a výchova v oblasti civilní ochrany
 
Zvyšování informovanosti obyvatel EU při mimořádných událostech
Cílem této iniciativy je zvýšit informovanost obyvatel EU v oblasti civilní ochrany tak, aby se rozšířily vědomosti o prevenci, o různých způsobech varování při mimořádných událostech a o vhodném způsobu chování během všech typů mimořádných událostí. Diskuse se povede ve třech koncepčních směrech - výcvik diplomatického personálu v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci; informování veřejnosti a vzdělávání obyvatel EU a preventivní opatření v rámci EU. Cílem českého předsednictví je přijetí odpovídajících závěrů Rady na Radě JHA v červnu.
Související seminář:
České předsednictví organizuje ve spolupráci s Evropskou Komisí seminář dne 18. – 20. února 2009 v Brně.
 
B) Účinnější odezva EU na mimořádné události
 
Varovná informační síť pro kritickou infrastrukturu (CIWIN)
České předsednictví ve spolupráci s Radou a Komisí bude pokračovat v úsilí o vytvoření varovné informační sítě pro kritickou infrastrukturu (CIWIN).
 
C) Prevence katastrof v EU
 
Sdělení Komise o prevenci katastrof v EU
Prevence katastrof v EU je prioritní téma v rámci oblasti civilní ochrany EU pro rok 2009. Po přijetí Sdělení Komise počátkem roku 2009 připraví české předsednictví v úzké spolupráci s Komisí a Radou návrhy pro příslušné závěry Rady.
 
 

vytisknout  e-mailem