HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přidělení podpory Integrovaného operačního programu Evropské unie.

Zvýšení akceschopnosti HZS Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.  

iop.jpg

iop.jpg 
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
http://www.hzsoul.cz/
 
 
Přidělení podpory Integrovaného operačního programu Evropské unie.
 
Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje byla přidělena podpora Integrovaného operačního programu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana na projekt:
Zvýšení akceschopnosti HZS Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.
 
Cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením HZS Ústeckého kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí jako segment systému ochrany obyvatelstva.
Předkládaný projekt Zvýšení akceschopnosti HZS Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách reaguje na zkušenosti z minulých let, kdy novým fenoménem v kategorii živelních pohrom se v naší zemi staly povodně, zejména tak zvané bleskové povodně.
 
Předmětem projektu je pořízením speciální mobilní záchranné soupravy pro HZS Ústeckého kraje.
Mobilní záchranná souprava v kontejnerovém provedení bude sloužit ke zvýšení akceschopnosti a mobility HZS Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách, zejména povodních, a k zajištění větší efektivity těchto prací.
 
Speciální technika bude HZS kraje sloužit pro:
-záchranu osob a majetku, evakuací v terénu, který je pro standardní zásahovou techniku, kterou HZS kraje disponuje, těžce přístupný,
-dopravu záchranářů složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu,
-odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob
-provádění zemních prací (zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran),
-provádění vyprošťovacích prací z prostor mimo komunikace a z vodních toků,
-distribuci humanitární pomoci při nesjízdnosti komunikací,
-demolici staticky narušených objektů, odvoz trosek na skládky, odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, uvolňování vodních toků,
-průzkum v těžce příst. terénu ve prospěch složek IZS,
-evakuaci a přepravu osob z postiženýc území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
 
 Více o integrovaném operačním programu:
 
 
 

vytisknout  e-mailem