HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přidělení podpory Integrovaného operačního programu Eevropské unie.

Pořízení moderní techniky a technologií HZS Ústeckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádné události.  

 

iop.jpg
iop.jpg

 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
http://www.hzsoul.cz/
 
Přidělení podpory Integrovaného operačního programu Eevropské unie.
 
Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje byla přidělena podpora Integrovaného operačního programu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana na projekt:
Pořízení moderní techniky a technologií HZS Ústeckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádné události.
 
Cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením HZS Ústeckého kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí jako segment systému ochrany obyvatelstva.
 
Nová technika vytvoří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky, rozšíří spektrum jejího použití pro různé typy mimořádných událostí řešených HZS kraje a vnese do ní novou dimenzi, která ovlivní i odbornou úroveň a efektivitu zásahů. Současně umožní pružnější reakci na nové a měnící se podmínky
v zásahové činnosti.
 
Konkrétně se jedná o pořízení techniky a technologií pro HZS Ústeckého kraje, která bude pořízena pro zlepšení podmínek na místě zásahu a bude určena pro:
A.Záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací (tzv. technických zásahů).
B.Hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů.
C.Záchranné práce v případě mimořádných událostí na výškových budovách.
D.Technické zásahy při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek.
E.Kvalitní mobilní zázemí pro velitele zásahu a pro organizaci spojení na místě zásahu a koordinaci ostatních složek IZS.
Plošné rozmístění souborů moderní techniky a technologií do HZS kraje posiluje jeho soběstačnost, zvyšuje mobilitu, akceschopnost HZS kraje a efektivitu jeho působení v případě MU.
 
Technika:
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240 S2T (Cisternová automobilová stříkačka), automobilový žebřík AZ 30 (Automobilový žebřík), technický automobil TA (Technický automobil - ropné a chemické havárie), velitelsko-spojový automobil (Velitelský automobil) a cisternová automobilová stříkačka CAS 30/9000/540 S3 VH (Cisternová automobilová stříkačka).
 
 Více o integrovaném operačním programu:
 

 

 
 
 

vytisknout  e-mailem