Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prezident Miloš Zeman jmenoval generály HZS ČR

8. 5. 2022 (PJ) - V neděli 8. května 2022 u příležitosti státního svátku Dne vítězství jmenoval prezident Miloš Zeman generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimíra Vlčka do hodnosti generálporučíka. Zároveň jmenoval do hodnosti brigádního generála ředitele HZS Karlovarského kraje Václava Klemáka a ředitele HZS hlavního města Prahy Luďka Prudila. 

          DSC_3809.jpg

“Hasičského záchranného sboru České republiky si velmi vážím, protože jeho příslušníci nasazují vlastní životy za druhé. S radostí jsem proto ve státní svátek jmenoval z jeho řad nové generály,” uvedl prezident republiky Miloš Zeman.

Do textu_1.png
Generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA 
 

                        Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček.jpg

Generálporučík Vladimír Vlček (*1961) patří mezi nejzkušenější představitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Do hodnosti brigádní generál byl jmenován prezidentem republiky 28. října 2017 a do hodnosti generálmajor přesně před rokem.

Jeho nejsilnější stránkou je široké spektrum teoretických znalostí a zároveň potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí v okresním, krajském sboru, ale i na celostátní a mezinárodní úrovni.

Při své práci využívá technického způsobu myšlení, který doplňuje velmi dobrými organizačními a řídícími schopnostmi. Snaží se o systémový přístup k řešení problémů v rámci celého sboru. Této přednosti využívá celý bezpečnostní sbor při aplikaci nových systémových kroků s celorepublikovým uplatněním.

Jeho praxe je pro sbor nedocenitelná. Od poloviny roku 2021 zastává nejvyšší pozici ve sboru - generálního ředitele HZS ČR. V rámci sboru požívá přirozené autority a je považován za předního odborníka v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

Generál Vlček taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky.

V neposlední řadě se významně zasadil o řešení pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021 v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky, ale i celé České republiky. V současnosti se Hasičský záchranný sbor České republiky nejvíce zaobírá migrační vlnou související s válečným konfliktem na Ukrajině, kdy právě gen. Vlček patří k předním koordinátorům této krize.

1984 – 1985         Okresní veřejný požární útvar Gottwaldov - hasič
1985 – 1993         VPÚ Ostrava/Hasičský sbor města Ostravy – hasič, zástupce velitele, ředitel
1993 – 1995         Hlavní správa sboru požární ochrany Ministerstva vnitra - náčelník, vrchní požární rada ČR
1995 – 2000         Hasičský sbor města Ostravy - zástupce ředitele
2001 – 2016         HZS Moravskoslezského kraje - zástupce ředitele HZS kraje
2016 – 2021         HZS Moravskoslezského kraje - ředitel HZS kraje
2021 – dosud       MV-GŘ HZS ČR - generální ředitel HZS ČR


 

Brigádní generál Ing. Václav Klemák
 

                            Ředitel HZS Plzeňského kraje brigádní generál Václav Klemák.jpg

Brigádní generál Václav Klemák (*1957) zastává funkci ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje od 1. března 2008. Před nástupem k hasičům vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu, následně prošel odbornými funkcemi v Armádě České republiky a působil v oblasti krizového řízení a havarijního plánování na území okresu Cheb.

Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků, za které byl mnohokrát oceněn.

Významně přispěl k rozvoji Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, ale podílí se i na činnosti ve prospěch celého sboru.

Svou autoritou a systémovým řízením přispěl ke stabilitě Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a to i v průběhu náročného období snížení finančních prostředků do mzdové oblasti, provozu a investic.

Brig. gen. Václav Klemák velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči v Karlovarském kraji i v rámci příhraniční spolupráce. Taktéž se zasazuje o užší spolupráci s dalšími subjekty v rámci Integrovaného záchranného systému a též samosprávným krajem.

1980                     vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - zástupce velitele čety
1980 – 1981         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - velitel čety
1981 – 1982         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - velitel roty
1982 – 1983         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - důstojník štábu
1983 – 1989         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - zástupce velitele
1989 – 1990         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor - náčelník štábu
1990 – 1991         vojenský útvar 4407, Cheb, 20. průzkumný prapor  - velitel útvaru
1991 – 1994         Úřad vlády České republiky - sekretář rady obrany
1995 – 2002         Okresní úřad Cheb - vedoucí referátu
2002 – 2008         Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - náměstek ředitele pro prevenci a CNP
2008 – dosud       Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - ředitel HZS kraje


 

Brigádní generál Ing. Luděk Prudil
 

                         Ředitel HZS hlavního města Prahy brigádní generál Luděk Prudil.jpg

Brigádní generál Luděk Prudil (*1966) zastává funkci ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy od 1. května 2020.

Celý život zasvětil hasičské profesi. Zasadil se o vytvoření a praktické využití tísňových linek, zejména linky 112. Ve funkci ředitele odboru operačního řízení se iniciativně a velmi precizně věnoval řádné činnosti jednotek požární ochrany, funkčnosti a následně i modernizaci operačního řízení, zejména ve vztahu k informačním technologiím.

V neposlední řadě řešil velké mimořádné události národního i mezinárodního charakteru v rámci humanitárních misí.

Po roce 2015 se stal ředitelem Hasičského záchraného sboru kraje, nejprve Libereckého kraje a od roku 2020 hlavního města Prahy.

Na pozici ředitele Hasičského záchranného sboru kraje se podílí a vytváří nejen řádný chod příslušné organizační složky státu, ale zejména se zasazuje o vytvoření vhodných a optimálních podmínek pro činnost celého IZS v rámci daného regionu.

Taktéž se zasazuje o užší spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a územní samosprávou. Od února roku 2022 výrazně přispěl ke zvládání uprchlické vlny na území hlavního města Prahy v souvislosti s válkou na Ukrajině.

1989 – 2000         pracovní poměr příslušníka se zařazením u Hlavní správy sboru požární ochrany Ministerstva vnitra
2001 – 2015         MV-GŘ HZS ČR - ředitel odboru operačního řízení
2015 – 2020         Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ředitel HZS kraje
2020 – dosud       Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy - ředitel HZS hl. m. Prahy


 

kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS.
tisková mluvčí

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
GSM: +420 778 799 068
e-mail: pavla.jakoubkova@grh.izscr.czFoto zdroj:
Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková
HZS ČR

Odkazy do noveho okna

Prezident republiky Miloš Zeman na společné fotografii s novými generály

Prezident republiky Miloš Zeman na spole... 

Detailní náhled

Generálporučík Vladimír Vlček s prezidentem republiky Milošem Zemanem při slavnostním aktu jmenování (2)

Generálporučík Vladimír Vlček s preziden... 

Detailní náhled

Generálporučík Vladimír Vlček s prezidentem republiky Milošem Zemanem při slavnostním aktu jmenování

Generálporučík Vladimír Vlček s preziden... 

Detailní náhled

Brigádní generál Václav Klemák s prezidentem republiky Milošem Zemanem při slavnostním aktu jmenování

Brigádní generál Václav Klemák s prezide... 

Detailní náhled

Brigádní generál Václav Klemák s prezidentem republiky Milošem Zemanem při slavnostním aktu jmenování (2)

Brigádní generál Václav Klemák s prezide... 

Detailní náhled

Brigádní generál Luděk Prudil a představitelé vlády ČR

Brigádní generál Luděk Prudil a představ... 

Detailní náhled

Brigádní generál Luděk Prudil s prezidentem republiky Milošem Zemanem při slavnostním aktu jmenování

Brigádní generál Luděk Prudil s preziden... 

Detailní náhled

Noví generálové

Noví generálové 

Detailní náhled

Noví generálové na fotografii s představiteli vlády ČR

Noví generálové na fotografii s představ... 

Detailní náhled

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček

Generální ředitel HZS ČR generálporučík ... 

Detailní náhled

Ředitel HZS Karlovarského kraje brigádní generál Václav Klemák

Ředitel HZS Karlovarského kraje brigádní... 

Detailní náhled

Ředitel HZS Karlovarského kraje brigádní generál Václav Klemák (2)

Ředitel HZS Karlovarského kraje brigádní... 

Detailní náhled

Ředitel HZS hlavního města Prahy brigádní generál Luděk Prudil

Ředitel HZS hlavního města Prahy brigádn... 

Detailní náhled

Ředitel HZS hlavního města Prahy brigádní generál Luděk Prudil (2)

Ředitel HZS hlavního města Prahy brigádn... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem