HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovnou činnost cílíme na všechny věkové skupiny

Preventivně výchovná činnost patří u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina k jedné z hlavních činností. Příslušníci, kteří se jí věnují na krajském ředitelství i na územních odborech každoročně pořádají nejrůznější akce pro všechny věkové skupiny populace. V loňském roce uspořádali mimo jiné 93 besed pro 2 767 dětí předškolního věku, proškolili 5 281 žáků základních škol a 624 studentů škol středních, uspořádali 7 besed pro seniory a realizovali deset aktivit pro 171 osob se zdravotním postižením. Naše stanice a krajské operační a informační středisko navštívilo v průběhu roku více než 11 tisíc návštěvníků, ať už při příležitosti každoročně pořádané akce „Dny otevřených dveří“ nebo při předem domluvených individuálních exkurzích. 

Klíčové při realizaci preventivně výchovné činnosti je přitom vždy najít vhodný způsob komunikace s danou věkovou skupinou. Pro děti předškolního věku jsou například připravené hry a různé materiály, prostřednictvím kterých se děti seznamují se základními činnostmi hasičů. Velmi oblíbený je mezi dětmi tzv. „domeček rizik“, na kterém se formou hry poznávají nástrahy v domácnosti, které mohou zapříčinit vznik mimořádné události.

Při práci se žáky základních škol a studenty škol středních se naši preventisté zaměřují hlavně na správné způsoby ohlášení mimořádné události na linky tísňových volání. Důraz je v rámci přednášek kladen na předcházení těmto událostem a na vhodné způsoby, jak se při jednotlivých typech mimořádných událostí zachovat. V osmi termínech se také v loňském roce uskutečnil pilotní program BESIPU „Nultá hodina autoškoly“, kterého jsme byli součástí. V rámci projektu se budoucí nebo začínající řidiči seznámili mimo jiné s tím, jak zajistit vlastní bezpečnost u dopravní nehody, jak vytvořit záchranářskou uličku nebo také jak vhodně a efektivně poskytnout první pomoc zraněnému.

V rámci přednášek pro dospělou populaci a seniory se naši preventisté zaměřili zejména na vybavení domácností detektory oxidu uhelnatého a kouře a přenosnými hasícími přístroji. Preventisté také v rámci akcí objasnili pojmy jako je například evakuace nebo jednotný systém varování a vyrozumění. Seznámili účastníky s obsahem evakuačního zavazadla a vysvětlili pravidla, která jsou nutná dodržovat při mimořádné události, kdy je nařízena evakuace.

Snahou preventistů je vždy pojmout preventivně výchovnou činnost s maximálním využitím praktických ukázek. Velmi oblíbenou ukázkou je ukázka hašení hořícího oleje, kdy nejprve je demonstrován špatný postup (například hašení vodou), který může vést nejenom k materiálním škodám, ale také ke škodám na zdraví. Posléze postup správný a bezpečný (přiklopení poklice).

Velmi zdařilou a úspěšnou akcí, kterou navštívily tisíce žáků a studentů ze škol z Havlíčkova Brodu a širokého okolí byla akce „Den složek IZS“, která se konala v červnu na centrální hasičské stanici v Havlíčkově Brodě. Svoji činnost v rámci akce prezentovali nejenom hasiči, ale také policisté, zdravotníci nebo vojáci.

V rámci celého loňského roku se příslušníci prevence zapojovali do nejrůznějších akcí pořádaných sbory dobrovolných hasičů, ZZS, Policií ČR, Českým červeným křížem, obcemi, městy nebo Krajským úřadem Kraje Vysočina. Při těchto akcí byl často využíván stánek preventivně výchovné činnosti, ve kterém se návštěvníci mohli dozvědět, jak předcházet a jak se zachovat při mimořádných událostech. Ze stánku si mohli odnést spoustu informačních letáků vztahujících se k prevenci a ochraně obyvatelstva a pokud se zúčastnili i některé ze soutěží, tak pro ně byly připraveny drobné dárky s hasičskou tématikou.

Pro podporu realizace preventivně výchovné činnosti byla v loňském roce vyčleněna a čerpána finanční částka převyšující 300 tisíc korun.

kpt. Ing. Petra Musilová - tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

Preventivně výchovná činnost v roce 2023

Preventivně výchovná činnost v roce 2023 

Detailní náhled

Preventivně výchovná činnost v roce 2023

Preventivně výchovná činnost v roce 2023 

Detailní náhled

Preventivně výchovná činnost v roce 2023

Preventivně výchovná činnost v roce 2023 

Detailní náhled

Preventivně výchovná činnost v roce 2023

Preventivně výchovná činnost v roce 2023 

Detailní náhled

Preventivně výchovná činnost v roce 2023

Preventivně výchovná činnost v roce 2023 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem