Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru

V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů, jejichž součástí je i problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Uvedená problematika je zároveň součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV), kde je rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz Příloha 3), což je pro ucelenou přípravu výuky pro učitele náročnější. Potřeba zpracování takovéhoto materiálu vycházela především z požadavků samotných učitelů.
 
 
Z tohoto důvodu vznikl materiál „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.
Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.
 
 
 
Materiál byl zpracován pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, které je supervizorem tohoto dokumentu, Ministerstvem zdravotnictví a Asociací „Záchranný kruh“.
 
Materiál je současně zveřejněn na webových stránkách www.rvp.cz a www.zachranny-kruh.cz.
 
Podklad k výuce (pdf 361 kB)
Příloha 1 - Základní pojmy (pdf 202 kB)
Příloha 2 - Doporučená literatura (pdf 327 kB)
Příloha 3 - Legislativa (pdf 119 kB)
Příloha 4 - Začlenění problematiky v současných RVP ZV (pdf 289 kB)
Příloha 5 - Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky (doc 179 kB)

 

 

Aktualizováno: 27. srpna 2012

Vložil: kpt. Mgr. Jaromír Šiman

vytisknout  e-mailem