HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevenci cílíme na všechny věkové skupiny

Preventivně výchovná činnost patří mezi základní činnosti Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. V rámci této činnosti se působí na všechny věkové skupiny. Naší snahou je dostat do podvědomí všech občanů základní pravidla a principy, jak se zachovat při mimořádných událostech. V Kraji Vysočina se jedná především o požáry, úniky nebezpečných látek, dopravní nehody, povodně apod. 

Zatímco u dětí, žáků, studentů a seniorů se nám tato snaha daří, tak v případě lidí v produktivním věku stále hledáme cesty jak je oslovit.

Největší oblibě v oblasti preventivně výchovné činnosti se dlouhodobě těšíme u dětí v předškolním věku a na prvním stupni základních škol. Jen v prvním pololetí jsme oslovili tisíce dětí. Prevenci se jim vždy snažíme přiblížit co možná nejzábavnější formou. Variant, jak se dětem důležitá témata přiblížit je přitom hned několik.

S dětmi se buď setkáváme na našich stanicích, nebo je navštěvujeme ve školách a školkách. Návštěvy stanic jsou přitom mezi dětmi velmi populární. Při návštěvě si mohou prohlédnout techniku a zázemí stanic, vyzkoušet si výstroj a výzbroj hasičů a být svědky zajímavých ukázek. Během návštěvy se snažíme dětem podat preventivní témata velmi hravou formou, například je prostřednictvím krátkých básniček učíme, jak si zapamatovat čísla tísňového volání“, uvádí krajská koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Kraje Vysočina kpt. Bc. Alena Doskočilová.

V případě návštěv ve školách jsou hasiči vybaveni materiály a pomůckami, díky kterým se témata prevence stávají pro děti atraktivními. Velmi oblíbenou pomůckou je Domeček rizik, což je magnetická tabule, na které děti samy odhalují, co je v domě z pohledu požární ochrany špatně. Dětem také hasiči představují hlásiče kouře a detektory oxidu uhelnatého a ukazují jim, jak jednoduchá a cenově dostupná zařízení mohou ochránit domov.

 „Lidé v produktivním věku, ale nemají většinou kvůli hektickému životnímu stylu čas zajímat se o požární prevenci. Většinou jsou to právě oni, kteří zajištění domácností podceňují a mnohdy ani neví, jak se při mimořádné události zachovat. Pokud mají však malé děti, většinou se zajímají o to, jak se ve školce či škole děti měly a co se dozvěděly nového. A právě to je ten prostor pro prevenci. Děti v tomto věku jsou většinou velmi sdílné a dokáží tak mnohdy i rodiče poučit, vyvolat v nich potřebu zajímat se více o tato témata nebo je i přimět ke koupi hlásiče či detektoru“, vysvětluje Alena Doskočilová.

V jiném duchu se už potom nesou setkání s dětmi na druhém stupni základních škol a se středoškoláky. Kromě preventivních témat je samozřejmě zajímá také samotná práce hasičů. Velmi často při těchto setkání padají otázky nejenom na zásahovou činnost, ale také na to, jaké jsou předpoklady pro to stát se hasičem.

Ve většině případů jsou potom udiveni z toho, co všechno uchazeč o práci hasiče musí splnit. Asi nejnáročnější jim přitom připadají limity fyzických testů“, vysvětluje Alena Doskočilová.

V rámci prevence se velmi často zapojujeme do akcí a aktivit, které pořádají složky integrovaného záchranného systému a ostatní subjekty. Velmi oblíbenou a školami hojně navštěvovanou akcí jsou Dny prevence, které každoročně pořádá Český červený kříž během května a června v parku na Štefanikově náměstí v Jihlavě. Během dvanácti dopolední se nám společně podařilo do preventivních témat zasvětit 864 žáků třetích tříd.

Mimořádné události se nevyhýbají žádné věkové skupině, a právě z tohoto důvodu v průběhu celého roku navštěvujeme i zařízení určená pro seniory. Uvědomujeme si, že tato skupina lidí je velmi zranitelná a je proto nutné je na mimořádné události co nejlépe připravit“, uzavírá Alena Doskočilová.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

Preventivní činnost

Preventivní činnost 

Detailní náhled

Preventivní činnost

Preventivní činnost 

Detailní náhled

Preventivní činnost

Preventivní činnost 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem