HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

  • Prevence závažných havárií

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) stanovuje kromě jiného podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. Povinností právnické nebo podnikající fyzické osoby, která užívá objekt nebo zařízení v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, je navrhnout zařazení do skupin A nebo B podle množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení, a nebo pokud zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení do těchto skupin uvede tuto skutečnost do protokolu o nezařazení.

  • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
  • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají: návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany.
  • Provozovatelé skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Zařazené objekty dle § 6 zákona č.224/2015 Sb. do skupiny „A“ (7)

Ing. PETR ŠVEC - PENTA

CHRUDIM

PRONTO GAS spol. s r.o.

ČACHNOV

DEXTRA X a.s.

PARDUBICE

TOPEK-OIL. cz, a.s.

PARDUBICE

ZELENÝ SPORT s.r.o.

                                VYSOKÉ MÝTO

ZELENÝ SPORT DEFENCE s.r.o.

                                VYSOKÉ MÝTO

KYB MANUFACTURING CZECH s.r.o.

PARDUBICE

Zařazené objekty dle § 6 zákona č.224/2015 Sb. do skupiny „B“ (12)

EXPLOSIA a.s.

PARDUBICE

SYNTHESIA a.s.

PARDUBICE

PARAMO a.s.

PARDUBICE

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. SYNTHESIA

PARDUBICE

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. PARAMO

PARDUBICE

VÚOS a.s.

RYBITVÍ

UNION CONSULTING s.r.o

KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

EURO-ŠARM spol. s r.o.

SLATIŇANY

JARO s.r.o.

CHRAST U CHRUDIMI

Ing. JOSEF KOŘÍNEK

RUDOLTICE

POLIČSKÉ STROJÍRNY a.s.

POLIČKA

STV GROUP a.s.

POLIČKA

Vnější havarijní plány

Vnější havarijní plány se dle výše uvedeného zákona zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B.

Smyslem vnějšího havarijního plánu je specifikace rizik ohrožujících území v zóně havarijního plánování, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva v území definovaném stanovenou zónou havarijního plánování.

Vnější havarijní plán obsahuje plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady a fyzické i právnické osoby nacházející se v zóně havarijního plánování nebo jejím okolí.

Vnějšího havarijního plánu Pardubického kraje“, pro správní území Pardubického kraje je rozčleněn na několik dílčích plánů, které korespondují s umístěním vybraných provozovatelů zařazených do skupiny „B“. Jedná se tedy o dílčí řešení pro dané oblasti:

 

Zóna A

( dle č.j. KrÚ 65532/2015/OŽPZ/KM ze dne 13.10.2015 objekt vyřazen)

Flaga s.r.o., Plnírna PB – Opatovice nad Labem

 

Zóna B

Paramo, a.s.

PARAMO a.s. podniká v oblastech rafinérského zpracování - asfaltářské výroby, výroby olejů a maziv. Ropné výrobky nacházejí uplatnění v průmyslu, stavebnictví, dopravě, ale i u drobných spotřebitelů. Pardubická rafinérie je známým výrobcem automobilových motorových a převodových olejů, průmyslových olejů, konzervačních prostředků, řezných a chladicích kapalin, základových olejů, parafínů, gačů, vazelín, plastických maziv, silničních a izolačních asfaltů, speciálních asfaltových výrobků. Mezi hlavní zdroje rizika patří BENZÍN - kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, MOTOROVÁ NAFTA - směs kapalných uhlovodíků získává se destilací a rafinací z ropy, AMONIAK (čpavek) - bezbarvý velmi štiplavý plyn, toxická, nebezpečná látka. Areál  PARAMO a.s. je připojen na skladovací systém ČEPRO, a.s. produktovodní odbočkou Potěhy – Paramo DN200 v délce 34 km o objemu 1000 m3. Odbočka je v areálu Paramo zakončena koncovým zařízením, na které navazují areálové potrubní trasy Paramo. Odbočka slouží k přepravě motorové nafty do skladovacího systému Paramo.

 

Unipetrol doprava, s.r.o. (vlečka Paramo a.s.)

Společnost Unipetrol Doprava se zabývá dopravou a přepravou zejména chemických produktů po železnici. Unipetrol Doprava, s.r.o. je komplexním železničním podnikem, který nabízí zákazníkovi široké portfolio služeb. Závod Pardubice, Semtín, Železniční provoz Pardubice se nachází v areálu společnosti Paramo, a.s. Vlečka je zaústěna do celostátní dráhy v železniční stanici Pardubice.

Zóna havarijního plánování B zasahuje katastrální území Statutární město Pardubice – MO VI (část Svítkov a část U Trojice) zde

 

 

Zóna C  

Synthesia, a.s.      

Společnost Synthesia, a.s., je výrobcem širokého sortimentu výrobků kvalifikované chemie. Mezi hlavní zdroje rizika patří FOSGEN - prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, CHLÓR - toxický, světle zelený plyn, AMONIAK (čpavek) - toxická, nebezpečná látka a NITROCELUOZA - vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi.

 

Explosia, a.s.

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Mezi hlavní zdroje rizika patří NITROCELUOZA - vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi a TRHAVINY - výbušnina, mezi nejpoužívanější trhaviny patří pentrit, hexogen, trinitrotoluen.

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

VÚOS je jednou z největších českých firem, zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie. Mezi hlavní zdroje rizika patří FOSGEN - prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, CHLOROVODÍK - sloučenina chloru a vodíku a CHLÓR - toxický, světle zelený plyn.

Unipetrol doprava, s.r.o. (vlečka Semtín)

Společnost Unipetrol Doprava se zabývá dopravou a přepravou zejména chemických produktů po železnici. Unipetrol Doprava je komplexním železničním podnikem, který nabízí zákazníkovi široké portfolio služeb. Závod Pardubice, Semtín, Vlečka Semtín je tvořena souborem železniční vlečky, zařízením vlečky a obslužných objektů. Vlečka vychází ze severní části železniční stanice Rosice nad Labem.

Zóna havarijního plánování C zasahuje katastrální území Statutární město Pardubice – MO VII (část Rosice, Kréta, Doubravice) a obec Rybitví zde

 

Zóna D

Poličské strojírny a.s.

Poličské strojírny a.s. provádějí široký rozsah výrobních a obchodních činností v oblasti strojírenské a speciální výroby, vývoje a obchodu. Strojírenská oblast zahrnuje vývoj, výrobu, nákup, skladování a prodej strojírenských výrobků. Speciální vojenská výroba zahrnuje vývoj, výrobu, skladování, nákup a prodej vojenských zbraní a střeliva, včetně zpracování a laborace výbušnin a ekologické likvidace vojenského střeliva (delaborace výbušnin). Nebezpečné látky se zpracovávají mísením, drcením, tavením, lisováním, šnekováním a tabletováním.

Zóna havarijního plánování D zasahuje katastrální území města Polička, obce Jedlová a obce Korouhev zde

vytisknout  e-mailem