HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled kurzů odborné způsobilosti a specializačních kurzů - ÚO Plzeň

Aktualizováno 19. 3. 2023 

V níže uvedené tabulce jsou termíny kurzů pořádaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (HZS Pk) na stanicích Územního odboru Plzeň, kde je možné získat nebo prodloužit požadovanou odbornou způsobilost pro výkon dané funkce v jednotce PO.

Odborná příprava se provádí v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., v platném znění. V rámci zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků se odborná příprava provádí podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č.3/2014 ze dne 27. ledna 2014.

Každý účastník kurzu si náklady na cestování a stravování hradí sám. Ubytování poskytuje HZS Pk pro členy jednotek SDH obcí zdarma. Účastník vyúčtuje tyto náklady městskému nebo obecnímu úřadu formou cestovního příkazu. Obecní a městský úřad dostane náklady vynaložené na základní odbornou přípravu proplaceny formou státní neinvestiční dotace.
_________________________________________________________________________________________________________________

Přihlášení do kurzů

Přihlašování do kurzů pořádaných HZS Pk provádí velitel jednotky přes URL s tokenem, tj. aktivním odkazem, skrze který dojde k přihlášení Vaší jednotky do portálu HZS Pk. Přihlašovaná osoba musí být členem jednotky SDH, tzn. musí být evidována v PORTALLu a musí mít doplněné požadované údaje včetně kontaktního e-mailu. Ten je použit pro pružnější komunikaci s přihlášenými účastníky, zaslání přihlašovacích údajů pro e-learning nebo případných organizačních změn a dalších informací. 

Každý z účastníků musí mít jedinečnou emailovou adresu (nelze mít pro více osob z jedné jednotky stejné mailové adresy).

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

_________________________________________________________________________________________________________________

Podmínky pro přihlášení

Členové musí splňovat podmínky pro zařazení do kurzu uvedené v osnovách kurzu. V případě, že se přihlášený člen nemůže ze závažných důvodů zúčastnit, je nutné tuto skutečnost oznámit nejpozději do 3 dnů před zahájením kurzu na mail daniel.broza@hzspk.cz
Případného náhradního člena jednotky lze přihlásit opět prostřednictvím přihlašovacího portálu HZS Pk a to pouze po předchozí domluvě na výše uvedeném mailu.

Kurzy začínají v 8:00, pokud není uvedeno jinak.

Požadavky pro zařazení účastníků do kurzů a souhrnné informace o kurzech jsou k dipozici ZDE.
Podmínkou zahájení kurzu je vždy přihlášení nejméně 8 účastníků.

Velitelé

Termíny kurzů odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a podniků:
Kurz Jednotky Termín, místo konání

V-40

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti                velitele jednotky a družstva
       (pouze e-learningová forma)

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

V-8

Kurz k PRODLOUŽENÍ odborné způsobilosti       velitele jednotky a družstva

OSNOVY - podmínky pro zařazení


JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy


Strojníci

Termíny kurzů odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a podniků:
Kurz Jednotky Termín, místo konání

S-40

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti strojníka
       (pouze e-learningová forma)

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

S-16

Kurz k PRODLOUŽENÍ odborné                                         způsobilosti strojníka

OSNOVY -  podmínky pro zařazení

JPO II, III, V s CAS

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

S-16

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti strojníka

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO V s CAS

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

S-8

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti strojníka

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO V bez CAS

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

S-8

Kurz k PRODLOUŽENÍ odborné                                        způsobilosti strojníka

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO V bez CAS

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

Specializační kurzy

Termíny specializačních kurzů členů jednotek SDH obcí a podniků:
Kurz Jednotky Termín, místo konání

VZOHV-40

Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

OSNOVY - podmínky pro zařazení

Předurčené jednotky

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

VZOHV-8 + PPP-8

Vyprošťování osob z havarovaných vozidel + poskytování první pomoci na místě zásahu
​     - PRAVIDELNÁ odborná příprava

OSNOVY - podmínky pro zařazení

    Jednotky, které v daném roce absolvovali kurz First responder organizovaný ZZS Pk, nemusí absolvovat pravidelnou OP - poskytování první pomoci na místě zásahu.


jSDH Blovice

jSDH Dobřany

jSDH Holýšov

jSDH Kralovice

jSDH Město Touškov

jSDH Nepomuk

jSDH Nýřany

jSDH Stod

jSDH Žihle

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

ZZZ-16

Základy zdravotnických znalostí pro členy jSDH

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

OMP-64

Obsluha motorových pil v jednotce PO
       (pouze e-learningová forma)

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

NDT-16

Nositel dýchací techniky

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka ÚO Plzeň)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

PNV

Práce na vodě

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-CH

Technik dobrovolné jednotky PO

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-OOB

Technik ochrany obyvatelstva

OSNOVY - podmíky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-STS

Technik strojní služby jSDH

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
             (záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

Další informace ke kurzům odborné způsobilosti a specializačním kurzům je možné získat u:

  • por. Mgr. Daniel Broža - 950 331 163; daniel.broza@hzspk.cz
  • nprap. Michal Holeček - 950 331 172; michal.holecek@hzspk.cz

vytisknout  e-mailem