HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled činnosti HZS Pk v roce 2020

KOPIS

Krajské operační a informační středisko odbavilo 117 521 tísňových hovorů.

Požáry

Z pohledu standardní zásahové činnosti jsme řešili 1 085 požárů s různým rozsahem škod. U čtyř z nich dosáhla škoda více než 10 milionů Kč. Celková škoda způsobená požáry byla téměř 185 milionů Kč (2019 to bylo 139 mil. Kč). Podařilo se uchránit hodnoty za téměř miliardu Kč (2019 to bylo 330,6 mil Kč)

V přímé souvislosti s požárem bohužel zemřelo 6 osob. Z hasičů smrtelné zranění neutrpěl nikdo.

Zraněných při požárech bylo na straně obyvatelstva 32. Na straně hasičů šlo o 9 zranění.

Dopravní nehody

V roce 2020 jsme zasahovali u 1 480 dopravních nehod, při nichž zemřelo 43 osob a 1 202 jich bylo zraněno.

Úniky nebezpečných látek

Celkem 627 krát jsme vyjeli k různým typům úniku nebezpečných chemických látek. Při těchto zásazích bylo zraněno 16 osob a nikdo nezemřel.

Porovnání s rokem 2019:

rok

celkem událostí

požár

dopravní nehoda

únik nebezpečné chemické látky

technické havárie

ostatní mimořádné události

2020

9 789

1 085

1 480

627

5 035

1 562

2019

8 992

1 079

1 490

598

5 196

629

nárůst

8,14%

0,60%

-0,70%

4,60%

-3,10%

60,70%

Z hlediska zásahové činnosti se objevil nový typ zásahu, který patří do kategorie Ostatní mimořádné události. Jedná se o zásahy spojené s výskytem nakažlivého onemocnění – v tomto případě COVID-19.

Nasazení a činnost HZS Pk v rámci opatření COVID 19

 • Předurčení příslušníci se účastnili jednání KŠ ORP.
 • Kontroly na hraničních přechodechFolmava (ÚO Domažlice), Alžbětín (ÚO Klatovy) kde příslušníci prioritně prováděli měření teploty řidičů a cestujících překračujících hranici ČR.
 • Dále se podíleli na výstavbě a provozutýlového zabezpečení zasahujících na hraničních přechodech Folmava, Všeruby, Alžbětín a Rozvadov.
 • Výstavba odběrových center v Domažlické nemocnici a.s., Rokycanské nemocnici a.s., Stodské nemocnici a.s., FN Plzeň, Klatovská nemocnice a.s., Nemocnici Privamed a.s.
 • Dezinfekce objektů a ploch dle požadavků KÚ a ORP.
 • Doprava a distribuce materiálu, dezinfekčních prostředků pro jednotlivé subjekty na území Pk.
 • V rámci opatření k nouzovému přežití bylo připraveno materiální zabezpečení pro zřízení středisek pro pozitivní osoby bez domova dle požadavků Krizových štábů.
 • Doprava občanů ze zahraničí autobusy HZS PK (ÚO Plzeň) celkem 3 jízdy.
 • Pomoc s provozem dekontaminačního střediska ZZS v Plzni.
 • Výdej ochranných prostředků pro 57 vybraných JPO II. JPO III.
 • 10 příslušníků HZS Plzeňského kraje se na základě požadavku KHS zapojilo do trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženou osobou.

Chemická Laboratoř HZS Pk Třemošná vyrobila různé typy desinfekčních prostředků, které byly distribuovány složkám IZS, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, charitě, dětským domovům atd.

Celkem bylo připraveno a distribuováno:

Přípravek

Množství (litr/kg)

lihová dezinfekce na ruce

13 825 litrů

lihová dezinfekce na povrchy

5 745 litrů

chlornanová dezinfekce na povrchy

2 750 litrů koncentrátu

chloramin na dezinfekci povrchů

175 kg

Dále jsme se podíleli na transportech pacientů s potvrzenou nákazou COVID 19, které pro nás oproti běžným transportům pacientů do vozidel ZZS znamenaly obléknutí do ochranných oděvů a následnou desinfekci po předání pacienta. Při zásazích na dopravní nehody oproti běžné výbavě přibyly i respirátory.

V druhé vlně jsme nasadili mobilní odběrové týmy, které provedly do konce roku 2020 840 odběrů přímo v terénu a 1 025 odběrů na stacionárním odběrovém stanovišti ve Stodské nemocnici.

Dobrovolné jednotky v kraji vyjely více než 860 krát k provedení desinfekce obecního majetku a veřejných prostor, jako jsou obecní úřady, školy, školky, zastávky MHD apod.

V některých obcích jednotky SDH obcí také zajišťovaly nákup a rozvoz potravin seniorům.

Souhrn

Za loňský rok jsme v součtu řešili 9  789 událostí. Při nichž zemřelo 214 osob (toto číslo zahrnuje i zásahy při nichž jsme například otevírali byty, v nichž následně byly nalezeny osoby, u kterých lékař konstatoval úmrtí), zraněných bylo 1 790 civilních osob a 26 hasičů. 1 071 osob jsme během zásahů evakuovali. Zachráněných bylo 1 986 lidí.

Pro zjednodušený přehled zásahové činnosti můžete použít odkaz na stránkách HZS Plzeňského kraje v sekci „Přehled zásahů online“ nebo přímo odkaz: https://zasahy.hzspk.cz/

Zde si můžete vyfiltrovat jednotlivé okresy, obce, jednotky, typy zásahů, časová rozmezí atd..

vytisknout  e-mailem