Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

Chemická služba je součástí oddělení služeb odboru integrovaného systému a výkonu služby úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Strategie a základní směr vývoje chemické služby na nejbližší období bude dán Koncepcí chemické služby HZS ČR, která se připravuje s platností od roku 2020. Základním výkonným dokumentem chemické služby je Řád chemické služby HZS ČR vydaný v roce 2017. V odkazech jsou uvedeny pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod chemické služby HZS ČR a přehled platných ČSN norem, které lze v chemické službě využít. Níže lze rovněž stáhnout učební skripta chemické služby.
  
  1. Řád CHS HZS ČR
  2. Pokyny generálního ředitele HZS ČR důležité pro chemickou službu (ve formátu DOC ke stažení)
  3. Seznam platných ČSN norem týkajících se chemické služby (soubory ve formátu XLS ke stažení)
  4. Skripta chemické služby
     

částka 50 ze dne 29. listopadu 2016
pokyn GŘ HZS ČR, k zabezpečení kalibrační služby u HZS ČR

částka 49 ze dne 29. listopadu 2016
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví působnost a úkoly chemických laboratoří HZS ČR

částka 34 ze dne 9. června 2016
pokyn GŘ HZS ČR, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

částka 4 ze dne 28. ledna 2015
oznámení ředitele IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR o aktualizaci STČ-01/IZS Typová činnost složek při společném zásahu - Špinavá bomba

částka 43 ze dne 20. září 2013
oznámení ředitele IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR o vydání nové typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ-13/IZS Typová činnost při společném zásahu - Reakce na chemický útok v metru

částka 31 ze dne 14. května 2013
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady nakládání s hasivy a pěnidly v pohotovostních zásobách Správy státních hmotných rezerv a s hasivy a pěnidly v příslušnosti hospodaření organizačních složek HZS ČR 

částka 21 ze dne 18. března 2013
pokyn GŘ HZS ČR, k zavedení a používání intenzimetrů u předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

částka 16 ze dne 5. března 2013
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce

částka 3 ze dne 16. ledna 2013
pokyn GŘ HZS ČR k odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR

částka 48 ze dne 28. listopadu 2012
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují zásady nakládání s malými ochrannými filtry

částka 42 ze dne 19. listopadu 2012
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 11/2006, o metrologickém zabezpečení dozimetrických měřidel HZS ČR

částka 4 ze dne 11. ledna 2012
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 38/2011, kterým se stanoví zásady provozu hlásičů radiace HZS ČR a zjišťování radiační situace v místech jejich instalace

částka 42 ze dne 2. prosince 2012
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (aktualizace listů L15 - únik amoniaku, L16 - únik chlóru)

částka 38 ze dne 4. listopadu 2011
pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se stanoví zásady provozu hlásičů radiace HZS ČR a zjišťování radiační situace v místech jejich instalace

částka 30 ze dne 30. června 2011
oznámení ředitele odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR o vydání nové typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ-11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu - Chřipka ptáků

částka 8 ze dne 23. února 2011
oznámení ředitele odboru IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR (o předurčenosti sil a prostředků HZS ČR pro potřebu vnějších havarijních planů JETE a JEDU)

částka 50 ze dne 20. prosince 2010
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníku Hasičského záchranného sboru ČR, oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR IZS a operační řízení

částka 47 ze dne 23. října 2009
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR

částka 44 ze dne 12. října. 2009
pokyn GŘ HZS ČR k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

částka 35 ze dne 27. července 2009
pokyn GŘ HZS ČR ke zřízení prozatímní služby osobní dozimetrie u HZS ČR

částka 55 ze dne 30. prosince 2008
oznámení náměstka GŘ HZS ČR pro ekonomiku.

částka 13 ze dne 21. března 2008
pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává typová činnost složek IZS při společném zásahu STČ 09/IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí 

pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává typová činnost složek IZS při společném zásahu STČ 05/IZS u nálezu předmětů s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů,
 
pokyn GŘ HZS ČR a NMV k zneškodňování závadných látek a odstraňování jejich škodlivých následků při haváriích,

částka 46 ze dne 12. listopadu 2001
pokyn GŘ HZS ČR a náměstka ministra vnitra (NMV), kterým se stanoví postup činnosti HZS ČR při oznámení nebo nálezu nebo důvodném podezření z nálezu chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických látek podléhajících režimu zákona č. 19/1997 Sb., ve znění zákona č. 249/2000 Sb.,


Seznam platných ČSN norem týkajících se chemické služby (soubory ve formátu XLS):

vytisknout  e-mailem