Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předány skleněné přilby nejlepším hasičům 2016

12. 4. 2017 (Michaela Franclová) – Dne 12. dubna 2017 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku a Hasič roku. Předávání těchto významných sportovních a profesních ocenění bylo možné poprvé sledovat i živě na internetu. 

hasič roku 2016.jpgSportovec roku
Nejprve generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba předal medaile vítězům mistrovství České republiky v kopané, ve stolním tenise, ve vyprošťování a v požárním sportu. O ceny se spravedlivě podělila družstva HZS Jihočeského a HZS Moravskoslezského kraje. Dále byly rozdány putovní poháry novým vítězům Velké ceny v požárním útoku HZS krajů a HZS podniků, vítězi Českého poháru ve dvojboji a vítězi Českého poháru v disciplínách TFA. Zatímco pohár za požární útok putoval nově k HZS Kraje Vysočina, tak poháry za dvojboj a TFA zůstaly u vítězů z předešlých let, konkrétně u nprap. Ing. Jakuba Pěkného z HZS Ústeckého kraje a pprap. Ing. Lukáše Nováka z Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Na závěr předávání sportovních ocenění generální ředitel poděkoval všem za vzornou reprezentaci HZS ČR a popřál, ať je sport ještě po dlouhá léta jejich koníčkem.

Hasič roku
Anketa Hasič roku je vyhlašována ministrem vnitra od roku 2009 a klade si za cíl ocenit nejlepší profesionální hasiče, jejich velitele, náročné zásahy, pracovní kolektivy, nově vzniklé projekty a další zaměstnance za uplynulý kalendářní rok. Do osmého ročníku ankety bylo zasláno celkem padesát sedm nominací, z nichž sedmnáctičlenná skupina hodnotitelů nakonec vybrala osmnáct vítězů v šesti kategoriích. Slavnostního vyhlašování se účastnilo dvě stě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (včetně ředitelů jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů) a zástupci ministerstva vnitra.

Ocenění v kategorii „Hasič roku 2016“
1. 
místo - prap. Harald Eppert z HZS hl. m. Prahy
Praporčík Harald Eppert nastoupil k HZS hl. m. Prahy v roce 1986 jako hasič a od roku 2008 působí navíc jako člen USAR týmu. Praporčík Eppert dne 25. srpna 2016 v době svého volna poskytl v prostorách sportovního klubu Start Praha první pomoc muži postiženému náhlou srdeční zástavou. Jeho mimořádný výkon ocenili i lékaři VFN II. interní kliniky kardiologie a angiologie. Svou rozhodností a vysokou úrovní výcviku praporčík Eppert zachránil život druhému člověku.

2. místo - nprap. Ing. Martin Tesař z HZS Moravskoslezského kraje
Nadpraporčík Tesař působí u HZS Moravskoslezského kraje od roku 2001 a od roku 2006 zastává funkci velitele družstva na hasičské stanici Havířov. Nadpraporčík Tesař se dne 23. května 2016 zúčastnil jako vedoucí lektor výcviku frekventantů v zařízení simulující reálné podmínky při hašení požárů v uzavřených prostorách ve Zbirohu. Po nekontrolovatelném úniku hořlavého plynu do prostor výcviku vydal nadpraporčík Tesař okamžitý rozkaz k opuštění kontejneru a provedl vypnutí celé technologie zařízení. Bezprostředně po tomto úkonu došlo k výbuchů par zkapalněného plynu. Nadpraporčík Tesař svým okamžitým a správným vyhodnocením situace zachránil životy a zdraví příslušníků HZS ČR, kteří se ve výcvikovém zařízení nacházeli.

3. místo - nprap. Bc. Milan Veselý, DiS. z HZS Královéhradeckého kraje
Nadpraporčík Veselý pracuje u HZS Královéhradeckého kraje od roku 1992, v současné době na pozici velitele družstva. Své zkušenosti a dovednosti v poskytování první pomoci a záchranářství předává dále kolegům. Ve svém volnu působí též u Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Nadpraporčík Veselý se účastnil řady náročných zásahů, včetně tragické dopravní nehody u obce Krouny, kde zahynulo 19 osob. Nezištnou dlouhodobou pomocí podporuje též svého kolegu, který utrpěl těžká zranění při výkonu služby a je odkázán na pomoc druhých.

Ocenění v kategorii „Velitel roku 2016“
1. 
místo - plk. Ing. Jan Všetečka z HZS Jihočeského kraje
Plukovník Všetečka nastoupil k tehdejšímu sboru požární ochrany v roce 1985 a v průběhu více než třicetileté služby prokázal své výborné velitelské a manažerské schopnosti v mnoha funkcích, včetně ředitele územního odboru a vedoucího reprezentačního družstva kraje v požárním sportu. Ocenění Velitel roku je pro plukovníka Všetečku zakončením jeho profesní cesty, neboť 31. března 2017 od sboru odešel.  

2. místo - pprap. Václav Richter z HZS Středočeského kraje
Podpraporčík Richter slouží na hasičské stanici v Rakovníku jako hasič strojník, kromě toho vykonává funkci hlavního instruktora lezeckých skupin kraje a leteckého záchranáře. Svými zkušenostmi přispěl k vybudování celého systému lezeckých skupin a leteckých záchranářů. Podpraporčík Richter se podílí se i na výcviku svých kolegů a je schopen provádět ty nejsložitější záchranné operace a zásahy.

3. místo - ppor. Bc. Václav Klíma z HZS Královéhradeckého kraje
Podporučík Klíma v současné době působí na pozici velitele čety na centrální stanici v Hradci Králové. Jako člen jednotky požární ochrany zasahoval u několika velkých požárů (např. požáru rafinerie v Litvínově) a velel několika povodňovým odřadům. Jako velitel družstva HZS Královéhradeckého kraje ve vyprošťování se jmenovaný účastní soutěží u nás i v zahraničí. Své zkušenosti v této oblasti využívá i při přípravě odborných kurzů.

Ocenění v kategorii „Zaměstnanec roku 2016“
1. 
místo - Markéta Zenklová z HZS hl. m. Prahy
Paní Zenklová pracuje v oddělení zjišťování příčin vzniku požárů. Za sedm let svého působení zde zavedla nový systém elektronické evidence spisů a dopracovala mechanismus sledování správních lhůt písemností. Díky jejímu dobře nastavenému systému evidence požárů neuniknou pozornosti požáry se stejnými rysy, což v důsledku vede až k dopadení sériových žhářů v Praze.

2. místo - Miloslava Jasová z MV-GŘ HZS ČR
Paní Jasová řídí činnosti pracoviště, které zabezpečuje významné služební akce HZS ČR. Za poslední dva roky toto pracoviště pod vedením paní Jasové poskytlo ubytování a stravování pro 48 zahraničních delegací a zajistilo podmínky pro konání 350 konferenčních akcí.  

3. místo - Jana Celjaková z HZS Jihočeského kraje
Paní Celjaková působí u sboru od roku 2001 na pozici mzdové účetní. Postupně se v této problematice vypracovala na uznávaného odborníka celého sboru. K jejím největším přínosům patří převod mzdové agendy do nového systému EKIS. Osobně pomáhá zvládat problematiku této aplikace i velitelům stanic HZS Jihočeského kraje.

Ocenění v kategorii „Zásah roku 2016“
1. místo - Požár haly mořírny v Bohumíně (HZS Moravskoslezského kraje)

30. července 2016 byl nahlášen požár objektu mořírny (o rozloze cca 2 000m2) v areálu Železáren a drátoven Bohumín. Zatímco jednotky zasahující uvnitř objektu se potýkaly s vytékajícím roztokem kyselin, byly ohrožovány nebezpečím pádu konstrukcí a extrémními teplotami, tak jednotky zasahující na střeše byly vystaveny silnému vývinu zplodin a ohroženy pádem z výšky až 19 m. Na likvidaci požáru se podílelo 100 hasičů, zásah trval 10 hodin a byly jím uchráněny hodnoty ve výši 500 milionů Kč.

2. místo - Požár hal s uskladněným použitým textilem v Olomouci (HZS Olomouckého kraje)
25. června 2016 zasahovali hasiči z Olomouckého kraje u rozsáhlého požáru tří hal (o celkové ploše cca 3 000 m2), které sloužily k uskladňování a třídění použitého textilu. V průběhu likvidace požáru se u zásahu vystřídalo 130 hasičů. Požár se tak zapsal do historie jako požár s největší škodou na majetku (80 milionů Kč) a s největším nasazením jednotek na území Olomouckého kraje za posledních 10 let.

3. místo - Požár střechy historické budovy Národního muzea (HZS hl. m. Prahy)
12. února 2016 došlo v nočních hodinách k rozsáhlému požáru střechy budovy Národního muzea v Praze. Vzhledem k charakteru objektu se zásahu účastnilo 18 jednotek s 39 kusy techniky. Jednalo se o extrémně náročný zásah. Díky vysokému nasazení všech se podařilo udržet požár na ploše cca 200 m2 a zabránit zásadním škodám na rekonstruované historické budově.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2016“
1. místo - Lezecká skupina a družstvo HZS Jihomoravského kraje (HZS Jihomoravského kraje)
Spolupráce lezecké skupiny stanice Blansko a lezeckého družstva stanice Brno-Lidická je zaměřena na záchranu osob z jeskynního systému Moravský kras, který se těší velkému zájmu amatérských speleologů. Společné výcviky se zúročily např. v posledním úspěšném zásahu v listopadu 2016 při záchraně osob v jeskynním systému Lopač.

2. místo - Příslušníci a občanští zaměstnanci Institutu ochrany obyvatelstva (MV-GŘ HZS ČR)
Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč se stal v roce 2016 vítězem Národní ceny kvality ČR v programu Excelence veřejného sektoru. Hodnoceno bylo především vedení organizace, činnost zaměstnanců, rozvojové a strategické dokumenty. Institut zabezpečuje vědecko-výzkumnou, vzdělávací a informační činnost v oblasti ochrany obyvatelstva.

3. místo - Školicí středisko a chemická laboratoř Kamenice HZS Středočeského kraje (HZS Středočeského kraje)
Toto účelové zařízení vzniklo před 16 lety a zajišťuje komplexní servis pro výjezdovou skupinu, které operuje na území Středočeského, Libereckého a Jihočeského kraje i v Praze. Úkolem skupiny je podpora velitele zásahu při mimořádné události s potencionálním rizikem nakládání s chemickými látkami nebo látkami emitujícími ionizující záření.

projekt - 2. místo 2016.jpgOcenění v kategorii „Projekt roku 2016“
1
místo – „Ty to zvládneš“ (HZS Karlovarského kraje)
Kampaň „Ty to zvládneš“ je určena široké veřejnosti a je zaměřena na nejčastější chyby laických zachránců při dopravních nehodách. Kampaň tvoří deset emotivních spotů se špatnými postupy a instruktážní video zaměřené na správné postupy řešení dopravní nehody laickou veřejností. Díky aktivitám na sociálních sítích, vlastním webovým stránkám a další propagaci kampaň oslovila 2 miliony diváků.

2. místo - Profesionalizace řidičů složek IZS ČR (ZÚ HZS ČR)
Projekt zahrnující kurzy bezpečné jízdy je prostředkem ke zvýšení bezpečnosti a zmírnění rizik vzniku škod při přesunech složek na místa mimořádných událostí. Více než 5 000 hasičů bude v příštích třech letech seznámeno s bezpečným ovládání vozidel v situacích, které mohou v jejich profesním životě nastat. Garantem projektu je Záchranný útvar HZS ČR.

3. místo - Zavedení simulačního programu XVR do výcviku (MV-GŘ HZS ČR)
Simulační počítačový program XVR je výukovou pomůckou Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, která umožňuje simulovat scénáře, jejichž reálné provedení by bylo v praxi příliš náročné. Verze XVR navíc disponuje umělou inteligencí a umožňuje používat interaktivní prvky, což využívají pouze dva uživatelé na světě.

Záznam celého večera je ke shlédnutí zde https://www.youtube.com/watch?v=tNyskMSzjvs.
 

Fotogalerie:František Špaček, Pavel Novák MV-GŘ HZS ČR

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

Odkazy do noveho okna

hasič roku 2016

hasič roku 2016 

Detailní náhled

projekt - 2. místo 2016

projekt - 2. místo 2016 

Detailní náhled

projekt   - 2. místo 2016

projekt - 2. místo 2016 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem