HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pražští hasiči si připomněli Evropský den linky 112

V pondělí 11. 2. 2019 si pražští hasiči připomněli Evropský den linky 112. Její počátky v České republice sahají do roku 1996, kdy byla zahájena diskuze o jejím zavedení. V roce 2003 došlo ke zprovoznění čísla 112 ve všech telefonních sítích na území České republiky a v roce 2004 byl spuštěn ostrý provoz.

V současné době technologie telefonních center tísňového volání (TCTV) 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému ČR: Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, Policii ČR a poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Provoz linky 112 v ČR zajišťuje Hasičský záchranný sbor ČR a její operátoři jsou odborně proškolení příslušníci sboru.

20150127A_TCTV_Pa003.jpg

Výhody linky 112

 • TCTV jsou nedílnou součástí 14 Krajských operačních a informačních středisek HZS ČR, jsou navzájem hlasově i datově propojená a jsou vzájemně zastupitelná, takže v případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou tísňové hovory automaticky přesměrovány na další TCTV;
 • na linku 112 se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu, a pokud je na místě volání signál alespoň jednoho mobilního operátora;
 • volání na linku 112 je bezplatné, na území celé České republiky;
 • provoz TCTV je nepřetržitý
 • technologie TCTV umožňuje identifikovat přesnou adresu volajícího z pevné sítě a určit přibližnou oblast volání z mobilní sítě;
 • propojení se systémem eCall, při kterém vozidlo vybavené touto technologií, v případě vážné dopravní nehody odešle datovou sadu s polohou a typem vozidla a dojde k hlasovému spojení posádky vozidla s operátorem linky 112;
 • jazyková vybavenost operátorů. Linka 112 garantuje odbavení hovorů v anglickém a německém jazyce, ale operátoři umí hovořit i dalšími jazyky;
 • pokud volající není z evropské země a v případě tísně vytočí na mobilním telefonu 911, je hovor přesměrován na evropskou linku 112.

20170118C_kois_e27_Kr003.jpg

Kdy volat na linku 112

 • pokud si volající nepamatuje národní čísla tísňového volání (150 Hasičský záchranný sbor, 155 Zdravotnická záchranná služba, 156 Obecní (městská) policie a 158 Policie ČR)
 • pokud si volající není jistý, které složky z výše uvedených se případ týká nebo bude na místě potřeba spolupráce 2 a více uvedených složek;
 • pokud volající nemluví českým jazykem.

Jestli budete řešit pouze zdravotní potíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání.

Jak volat na linku 112

 • zachovat klid;
 • uvést, co se děje nebo stalo;
 • kde se to děje nebo stalo;
 • sdělit, zda je někdo zraněn nebo ohrožen a v jakém počtu;
 • upozornit na další možná nebezpečí nebo komplikace při řešení události;
 • sdělit své jméno, nezavěšovat a vyčkat na pokyn operátora linky 112;
 • pokud je to možné, vyčkat na místě na příjezd složek.

20170118C_kois_e27_Kr007.jpg

Všechny hovory na linku 112 jsou nahrávány, dají se lokalizovat a v případě zlomyslného volání na tísňovou linku hrozí fyzické osobě podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dle §119 odst. 1 písm. e) pokuta až do výše 200 000 Kč. Fyzické osobě, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, lze podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dle §78 odst. 1 písm. f) uložit pokutu do výše 20 000 Kč. V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu (např. šíření poplašné zprávy), který bude dále posuzován dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Takové hovory jsou předávány Policii ČR k dalšímu řešení.

Během roku 2018 Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy přijalo 377 951 hovorů. Z tohoto počtu bylo 86% hovorů na linku 112 a zbylých 14% hovorů na linku 150. Zhruba 75% těchto hovorů nebylo tísňových. Jednalo se především o omylem vytočené číslo linky 112, o zablokované mobilní telefony nebo informační hovory.

Průměrně tedy operátoři Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy v minulém roce odbavili zhruba 1 000 hovorů za 24 hodin. Zatěžkávací zkouškou prošla linka 112 v říjnu 2017, kdy se přes Českou republiku přehnal orkán Herwart. Běžně je systém linky 112 připraven zvládnout 1 300 – 1 500 hovorů za hodinu. Mezi 9. a 10. hodinou dne 29. října 2017 bylo přijato 5 000 hovorů a během celého dne 30 000 hovorů.

vytisknout  e-mailem