HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prázdniny jsou za dveřmi, přesto nepřestávejte dávat pozor na své děti

Dětem brzy začínají dva měsíce prázdnin, a i dospělí se těší na dlouho plánovanou dovolenou. Ani toto období však nesmíme podcenit, protože i v létě na nás číhá řada nebezpečí a měli bychom proto dodržovat pravidla bezpečnosti.

Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností, jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami nebo zapalováním poletavého chmýří (z topolů) či suché trávy.

Přidáváme hned tři požáry, které během jednoho uplynulého měsíce způsobila právě dětská zvídavost. Nejprve v Dašicích hořela tráva u plotu mrazíren. Za požárem je hra dvou dětí ve věku 13 a 14 let. Další dva požáry už byly s velkými následky. V pátek třináctého května směřovalo šest jednotek požární ochrany do Ostřešan k požáru stodoly. Při příjezdu na místo, byla již střecha stodoly v plamenech. Hasiči je zkrotili velmi rychle, a to za 16 minut od nahlášení události na operační středisko hasičů. Hasiči museli postupně rozebrat střešní konstrukci, aby byla odhalena všechna skrytá ohniska

Při požáru došlo k popálení asi 14letého chlapce, který byl převezen do nemocnice. 

„Chlapec si přenesl kanystr z jedné stodoly do druhé. Ve stodole pak kanystr pootevřel a zkoušel škrtat zapalovačem u otevřeného kanystru ve stodole, páry benzínu se vznítily a došlo k popálení chlapce,“ popisuje případ jeho vyšetřovatel por. Bc. Aleš Janda, DiS., z HZS územního odboru Pardubice. Škoda byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. Rychlým a okamžitým zásahem byl uchráněn majetek ve výši 500 tisíc korun.

Vyrobit si louč a zapálit, to bylo přání dítěte v Holicích-Podhrázi. Ovšem nedomyšlené jednání chlapce skončilo požárem stodoly. Uvnitř stodoly bylo uskladněno hodně hořlavých věcí, mezi kterými se nacházela sekačka, kolo, kanystry s benzínem i propanbutanová lahev i uskladněné dřevo. Příčinou vzniku požáru je hra dítěte s otevřeným ohněm. „Chlapec si hrál. Vzal klacek, ze kterého si vyrobil louč, který ponořil do kanystru plného benzínu. Z kanystru se při ponoření louče vylil benzín na zem ve stodole,“ uvádí k události por. Aleš Janda, DiS.

Chlapec měl poté louč zapálit, když dohořela, položil ji na zem ve stodole a odešel. Od žhavých uhlíku na louči došlo ke vznícení benzínových par z rozlitého benzínu. Když se vrátil, uviděl, jak ve stodole hoří. Popadl tedy hořící kanystr a chtěl ho odnést, ušel asi 5 m a kanystr položil na zem. Jenže podlaha byla nerovná a kanystr se převrátil. Následně z něho vyteklo 20 l benzínu na podlahu. Chlapec už nestihl nic, jen přivolat strýce. Škoda byla předběžně vyčíslena na 600 tisíc korun.

Rodiče, upozorněte své děti na nebezpečí spojené s používáním zápalek a zapalovače, a co se vše může stát. Oheň je nebezpečný a může způsobit poškození na zdraví s trvalými následky,“ doplňuje Aleš Janda.

V letním období nesmíme opomenout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání nebo sjíždění vodních toků. Koneckonců hasiči musí každý rok zasahovat u řady tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.

Chlapci se například snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu, a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému.

• Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.

• Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.

• Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají

  kameny nebo jiné předměty, nebo je tam příliš mělko.

• Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, každoročně jsou hasiči voláni

  k tragickým utonutím lidí pod vlivem alkoholu.

• Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy

  počítejte například s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd.

V létě 2021 vyjížděli hasiči ke 118 požárům. Což jsou průměrně 2 požáry každý den. Tradičně nejvíc požárů je v létě v přírodním prostředí.

Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky apod.

Proto je dobré si s příchodem prázdnin připomenout základní pravidla, která je potřeba dodržovat.

Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně 100 m od něj), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí požár.

Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Oheň nesmíte ponechat bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty.

Oheň neroznášejte po okolí. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu vzduchu potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (ne umělá látka), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte pomoc.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem