Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. 

Cílem úpravy správního řízení je především realizace ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné správy, tedy principu, že veškerá výsostná veřejná správa musí být vykonávána v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem, a posílení právního postavení a odpovědnosti účastníků řízení ve správním řízení.

Současný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád komplexně upravuje například proces správního řízení, který má vést k odstranění nedůvodných procesních odchylek, upravených ve zvláštních zákonech tak, aby se občan při styku s orgány veřejné správy nemusel seznamovat s novými procesními pravidly podle toho, v jaké oblasti orgán veřejné správy vykonává svoji působnost.

Odkaz na souhrnné informace, které se týkají správního řádu (jedná se o odkaz na stránky Ministerstva vnitra České republiky)

Výkon státního požárního dozoru se vedle správního řádu opírá také o další právní předpisy jako je:

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Aktualizováno: 4.1.2018

vytisknout  e-mailem