Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. 

Český báňský úřad (ČBÚ) vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních a střelivu, a zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU. Mimo jiné také kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním zákonem, zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a předpisy vydanými na jejich základě.  
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
  • Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin,ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb.
 
Aktualizováno: 1.10.2016

vytisknout  e-mailem