Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pravidelná odborná příprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

Vstup www.hasici-elearning.cz

 
           V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „Pokyn GŘ HZS ČR č. 57/2013“) a Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidelná odborná příprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil (dále jen „Pokyn GŘ HZS ČR č. 11/2014“) jsou stanoveny mimo jiné zásady provádění pravidelné odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil (doporučený rozsah: 3 hodiny praktického a 5 hodin teoretického výcviku apod.). V této věci Vás informujeme o spuštění nové formy 3D-learningového vzdělávání (interaktivní „videokurz“) obsluhovatelů
a instruktorů motorových pil, v rámci pravidelné odborné přípravy, a to k 1. květnu 2014.
 
           Provoz celého 3D-learningového systému zajišťuje společnost Centrum pro bezpečný stát o. s. a IOO Lázně Bohdaneč ve spolupráci se SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Za obsahovou stránku kurzu je garantem Centrum pro bezpečný stát o.s., technická serverová část je zajišťována IOO Lázně Bohdaneč a administraci uživatelů je zajišťována SOŠ PO a VOŠ PO ve spolupráci s HZS krajů. Kurz je ve smyslu výše uvedeného pokynu určen jak příslušníkům HZS ČR, tak členům jednotek SDH obcí. O tom, kdo se této formy vzdělávání bude účastnit, rozhoduje příslušný HZS kraje.
 
            Pro zpřístupnění kurzu platí obdobné postupy jako v případě e-learningové formy vzdělávání velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a SDH podniků (kurz V-40). Zodpovědné osoby za oblast vzdělávání u HZS krajů mohou obdobným způsobem jako u e-learningového kurzu V40 požádat administrátora za SOŠ PO a VOŠ PO o zřízení uživatelských přístupů a zapsání účastníků do konkrétního kurzu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Administrátorem za SOŠ PO a VOŠ PO pro komunikaci s HZS krajů bude pro tuto formu vzdělávání paní Ivana Vranay (tel. 950 710 260), kontaktní e-mailová adresa: pily@sospofm.cz.

vytisknout  e-mailem