Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Praktické cvičení kynologů v Kaňkově

15. června 2011 (Nicole Zaoralová) - V pátek 10. června 2011 – Ústecký kraj, letiště Most (Braňany) – při přistávacím manévru došlo k pádu dopravního letounu nedaleko letiště. Části letadla poškodily obydlený statek, kde došlo ke zřícení střechy a části obvodových zdí. Ve stejné době jsou pohřešovány 4 osoby v rodinném domě nedaleko Moldavy, který se zřítil následkem přívalových dešťů. Takto zněl námět cvičení, které se uskutečnilo v rámci instrukčně metodického zaměstnání (IMZ) kynologů předurčených pro záchranné práce. IMZ probíhalo v policejním středisku výcviku policistů a psů Kaňkov ve dnech 9. – 11. června 2011.  

Účelem každoročního Instruktážně metodického zaměření ( dále jen IMZ) je prověření a zvýšení připravenosti jednotlivých vyhledávacích a vyprošťovacích týmů. Samotné praktické cvičení pak přispívá ke zkvalitnění vycvičenosti účastníků, souhry kynologických týmů s jednotkami požární ochrany a Policií ČR na místě zásahu a k seznámení účastníků se speciálními technickými prostředky používanými při těchto typech mimořádné událostí.
 
IMZ bylo zahájeno dne 9. června 2011 v 11:00 v policejním středisku výcviku policistů a psů, kde byly na programu přednášky zaměřené nejen na bezpečnost účastníků při provádění záchranných prací, ale také přednášky zaměřené na zvyšování jejich odborné kvalifikace, jako například zásady komunikace s médii, technické prostředky usnadňující orientaci v terénu a umožňující sledování polohy psovoda a psa. Poslední přednáškový blok byl ponechán pro prezentace samotných účastníků IMZ, kteří svým kolegům sdělili zajímavá fakta ze zásahů, jichž se za poslední rok na území ČR účastnili.
 
 Praktická část IMZ byla zahájena dne 10. června v 8:00 rozdělením kynologů do skupin dle jejich specializace (plošné nebo sutinové vyhledávání). Vlastní ostré nasazování kynologů na místa mimořádné události začalo v 9:00, kdy první týmy vyjely z místa dislokace na místa nasazení. Praktická část byla zaměřena dvěma směry.
 
Hledání v sutináchHledání v sutinách
Sutinové vyhledávání probíhalo nedaleko obce Moldava, kam byly týmy přepravovány pomocí vrtulníku. Zde na jednotlivé týmy čekal velitel zásahu (příslušník HZS Ústeckého kraje), který seznámil psovody se situací na místě mimořádné události a vznesl požadavek na lokalizaci osob v sutinách. V případě pozitivního značení zavalené osoby psem pak psovod veliteli zásahu dopřesnil místo nálezu osoby.
Plošné vyhledávání – pátrání po pohřešovaných osobách probíhalo v okolí letiště Most (Braňany). Zde na psovody čekalo prověření několika desítek hektarů plochy tvořené především nepřístupným terénem s náletovými dřevinami, lesem a hustým porostem, v němž se předpokládal možný nález osob postižených pádem letadla. Po příchodu kynologických týmů na stanovené místo byly kynologům prostřednictvím vedoucího opatření (příslušníka PČR) předány informace o prostoru, který je nutný propátrat a psovodům byly poskytnuty mapové podklady. Součástí prohledávané plochy byly i dvě budovy zasažené troskami letadla, které tvořily samostatný sektor. Zde byl velitelem sektoru opět příslušník HZS Ústeckého kraje.   
Na denní část přímo navazovalo také noční nasazení kynologů. To probíhalo od 22:00 v Mostě. Toto nasazení bylo zaměřeno pouze na sutinové vyhledávání, kdy úkolem jednotky PO a kynologů bylo prověření zříceného bloku budov a lokalizace zavalených osob. Celé praktické nasazení bylo ukončeno po druhé hodině ranní dne 11. 6. 2011.
 
Po krátkém odpočinku všech účastníků proběhlo v sobotu dopoledne vyhodnocení celého IMZ a krátce před obědem bylo IMZ ukončeno.
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tohoto IMZ, především Policii ČR (Odbor služební kynologie a hipologie, KŘP Ústeckého kraje), ZÚ HZS ČR Hlučín, HZS Ústeckého kraje a HZS hl. m. Prahy, občanskému sdružení SAR CZ a také Ing. Milanu Machovci za umožnění vstupu a provedení výcviku v budovách v ulici Železničářů v Mostě, které jsou v majetku společnosti MACHOVEC s.r.o.
 
Autor: plk. Ing. Jiří Šlechta   foto: kpt. Ing. Pavel Agh
 
Kontakt pro média:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV - generální ředitelství HZS ČR
tel.: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
 

vytisknout  e-mailem