HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Praktická doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE

Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) naprosto bezpečná technologie. Nicméně je žádoucí být informován o tom, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár. 

 

Nová publikace

Malé střešní solární elektrárny budou v České republice hrát čím dál tím důležitější roli v energetice. S poklesem cen a dotačními programy, jako je Nová zelená úsporám, lze očekávat, že víc a víc Čechů přejde na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu.

Vzhledem k tomu, že byla shledána velmi špatná nebo nedostatečná informovanost nejen vlastníků FVE, ale i stavebníků a dalších státních orgánů, byla založena pracovní skupina Fire, která sdružuje dborníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Solární asociace a zástupce instalační a servisní společnosti Photon Energy Operations.

Společným cílem pracovní skupiny Fire je informovat vlastníky střešních fotovoltaických instalací, ale i instalační firmy a další orgány o zásadách požární ochrany a bezpečnosti solárních elektráren.

Pracovní skupina vydala společnou publikaci Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“, která má za cíl chránit fotovoltaické elektrárny před rizikem požáru. Publikace se tématice věnuje komplexně.

Komplexní pohled na bezpečnost

Při rádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie, je ale také dobře vědět, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár.
Každý majitel FVE nebo pracovník odborné instalační firmy by měl dbát na protipožární bezpečnost od úplného začátku projektování střešní elektrárny, přes její instalaci, k provozu a údržbě FVE.

„Brožura má tedy spíše preventivní charakter. Pokud je fotovoltaický panel nainstalován na střechu předepsaným způsobem, riziko vzniku požáru je minimální. Výroba elektřiny ze slunce se proto řadí k nejbezpečnějším,“ říká Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.

„Instalace fotovoltaických zařízení na stavby jsou progresivním krokem ke snižování zátěže životního prostředí, ovšem vždy musí jít ruku v ruce s dalšími základními požadavky, jako jsou mechanická odolnost, bezpečnost při užívání nebo právě požární bezpečnost. Vzniklá publikace je významná tím, že svými doporučeními nastavuje standardy pro instalaci a provoz FVE z hlediska požární bezpečnosti, což v české praxi doposud chybělo,“ vysvětluje Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Prevence rizika požárů

Expertní tým zpracoval zásady nejen pro nově plánované instalace, ale i pro stávající. Brožura obsahuje i nejdůležitější informace pro situaci, kdy bohužel dojde k požáru v budově, který může zasáhnout i střešní solární elektrárnu.

„S očekávanou výstavbou střešních solárních elektráren v České republice je naprosto nezbytné spolupracovat na prevenci rizika požáru“, dodává krajský vyšetřovatel požárů Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Libor Pospíšil. Tato publikace si bere za cíl nejen zvýšení povědomí veřejnosti o protipožárních zásadách, ale i zvýšení bezpečnosti samotných hasičů a záchranářů.“

Přesto, že riziko vzniku požáru na samotné elektrárně je minimální, je rozumné jej pomocí pravidelného servisu a údržby dál snižovat. „Jedná se především o pravidelné preventivní kontroly a provedení oprav dřív, než dojde k poškození komponent“, vysvětluje ředitel společnosti Photon Energy Operations, která se zabývá servisem a provozem solárních elektráren. „Pomoc zde může i dobrý monitoring elektrárny a kontinuální vyhodnocení dat z výroby elektřiny“, dodává Calda.

Zdroj: http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016040804/prakticka-doporuceni-pro-bezpecnost-a-pozarni-prevence-stresnich-fve-08-04-2016&rw=ADMTZ123&rt=photon+energy#.V4jYcKJ7rXl

Brožura je ke stažení ZDE

kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů

vytisknout  e-mailem