Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovník Institutu ochrany obyvatelstva poskytuje rady ke zlepšení celosvětového vzdělávacího procesu v oblasti chemické bezpečnosti

Ve dnech 8. – 10. února 2022 proběhlo zasedání Poradního výboru pro podporu vzdělávání „Advisory Board on Education and Outreach“ mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCW. 

Photo_ABEO_02_22.jpg

Ladislava Navrátilová, vědecko-výzkumný pracovník Institutu ochrany obyvatelstva a pedagog působící v mezinárodních organizacích, je jedním z 15 členů tohoto výboru. Výbor projednával své hlavní úkoly, mezi které patří strategie globálního vzdělávání, vhodné zapojení vědeckých a technických poznatků do vzdělávacího procesu, rozvoj partnerství s dalšími mezinárodními organizacemi apod.

Generální ředitel OPCW pan H.E. Fernando Arias ve svém úvodním poselství zdůraznil stěžejní roli poradního výboru pro celosvětovou integritu a chemickou bezpečnost. Jedním z hlavních současných témat OPCW je spravedlivá diverzita, což znamená rovnovážné zastoupení aktivit na všech kontinentech.  Projev podpořila svým vystoupením i ředitelka Oddělení strategii a politiky paní Veronika Stromšíková výčtem regionálních zástupců pracujících v OPCW: západní Evropa je zastoupena 50%, Asie 16%, východní Evropa 15%, Afrika 12% a Latinská Amerika s Karibikem pouze necelými 7%. Jedním z úkolů výboru je najít nástroje, které by podpořily získání větší rovnováhy regionálního zastoupení.

Dalšími současnými cíli je zlepšení úrovně online vzdělávání, podpoření nového OPCW Centra pro chemii a technologii (ChemTech  Centre), které se má otevřít v roce 2023 nedaleko Haagu, významnější zapojení vysokých škol a univerzit do aktivit OPCW, zvýšení povědomí o chemické bezpečnosti pomocí OPCW vzdělávacích nástrojů atd. Jednání se účastnili ředitelé jednotlivých oddělení OPCW a pozorovatelé mezinárodních organizací, avšak hlavní diskuze probíhala mezi členy výboru, jejichž návrhy budou zapracovány do finální zprávy a využity dalšími kompetentními orgány.


Vloženo: 15. 2. 2022 | Aktualizace: 15. 2. 2022 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem