HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště kontroly

Pracoviště kontroly je v přímé podřízenosti krajského ředitele. Zabezpečuje realizaci kontrolního systému HZS kraje, organizuje a koordinuje kontrolu plnění úkolů HZS kraje a kontroluje dodržování právních předpisů a interních aktů řízení v praktické činnosti zaměstnanců. 

Pracoviště kontroly plní zejména tyto úkoly:

  • zpracovává roční plán hlavních kontrolních úkolů HZS kraje, který předkládá ke schválení krajskému řediteli,
  • metodicky řídí kontroly odborných pracovišť vykonávané v rámci HZS kraje,
  • vykonává kontroly v rámci plánu hlavních kontrolních úkolů a mimořádné kontroly na základě pověření krajského ředitele,
  • koordinuje vlastní kontrolní činnost ve vztahu k nadřízeným a vnějším kontrolním orgánům,
  • účastní se zahájení kontrolních akcí prováděných nadřízenámi a vnějšími kontrolními orgány, spolupracuje s nimi a účastní se projednávání výsledných materiálů z těchto kontrol,
  • zpracovává zprávy o výsledcích finančních kontrol pro potřeby Ministerstva finanční a Ministerstva vnitra ve struktuře a rozsahu stanoveném dle zákona o finanční kontrole a prováděcího právního předpisu,
  • vede agendu došlých návrhů, žádostí a podání adresovaných krajskému řediteli, zpabezpečuje jejich vyřízení podle jeho pokynů a kontrolu jejich plnění

vytisknout  e-mailem