HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště interního auditu

Pracoviště interního auditu je v přímé působnosti krajského ředitele. Pracoviště interního auditu zabezpečuje kontrolní systém HZS kraje, organizuje a koordinuje kontrolu plnění úkolů HZS kraje a kontroluje dodržování právních předpisů a interních aktů řízení v praktické činnosti pracovníků HZS kraje. 

Pracovník interního auditu je v přímé podřízenosti krajského ředitele. Zabezpečuje výkon interního auditu ve smyslu příslušných právních předpisů.

Pracoviště interního auditu plní zejména tyto úkoly:

  • zpracovává střednědobý plán činnosti interního auditu a roční plán činnosti interního auditu HZS kraje, který předkládá ke schválení krajskému řediteli, roční plán činnosti interního auditu aktualizuje s ohledem na nově vzniklé požadavky (na základě úkolu krajského ředitele) nebo z důvodu provozních změn,
  • zajišťuje vykonání auditů,
  • vyhodnocuje výsledky, zpracovává a předkládá zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů krajskému řediteli s doporučením přijetí plánu zlepšení, ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcháhení nebo ke zmírnění rizik,
  • výsledky interního auditu souhrnně zpracovává do roční zprávy, v rozsahu dle zákona o finanční kontrole, kterou předkládá krajskému řediteli,
  • účastní se zahájení kontrolních akcí prováděných nadřízenými a vnějšími kontrolními orgány, spolupracuje s nimi a účastní se projednávání výsledných materiálů z těchto kontrol,
  • zpracovává zprávy o výsledcích finančních kontrol pro potřeby Ministerstva financí a Ministerstva vnitra ve struktuře a rozsahu stanoveném dle zákona o finanční kontrole a prováděcího právního předpisu.

vytisknout  e-mailem