HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozor na jarní požáry po pálení biologického odpadu

Pálení biologického odpadu hlašte příslušnému HZS kraje:

https://paleni.izscr.cz/

Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Základní informace jsou shrnuty v přiloženém informačním materiálu HZS KHK "Sucho a požáry v přírodním prostředí" níže ke stažení.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany, aby tuto aktivitu předem ohlásili přes webovou aplikaci dostupnou na stránkách HZS Královéhradeckého kraje. 

Jaro klepe na dveře, a proto přichází hasiči s upozorněním na ohlašování pálení biologického odpadu. Než započnete úklid na zahradách a pozemcích, po kterém se budou pálit shrabané porosty nebo větve z prořezaných stromů, oznamte tuto skutečnost předem přes internetovou aplikaci. Na uvedených webových stránkách mohou lidé kdekoli na území ČR ohlásit územně příslušnému krajskému operačnímu a informačnímu středisku plánované pálení. Výhodou je nejenom celorepubliková jednotnost řešení, ale také možnost upřesnění místa pálení na konkrétní bod přímo z mapy. Vyplnění pálení na internetu přitom nezabere ohlašovateli delší dobu, než jakou stráví při ohlašování pálení po telefonu.

Zároveň je při pálení biologického odpadu dodržovat základní bezpečnostní opatření. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky. Stačí, aby foukal silnější vítr, a velice snadno může dojít k rozšíření ohně mimo ohniště.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: 

 • ověřte si, zda pálení biologického odpadu vaše obec neomezuje, případně zcela nezakazuje,
 • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje a pálení oznamte skrz webovou aplikaci na stránkách HZS,
 • velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

vytisknout  e-mailem