HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární stanice Šumperk

HZS Olomouckého kraje

Územní odbor Šumperk
požární stanice Šumperk

Nemocniční 7
787 01  ŠUMPERK

telefon: 950 785 011
fax: 950 785 108
e-mail: jan.svab@olk.izscr.cz

mjr. Ing. Jan Šváb
velitel PS Šumperk
telefon: 950 785 097

sumperk

Kategorie požární stanice a předurčenost

Požární stanice Šumperk je na základě plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie C 1. Na stanici je zajištěn nepřetržitý výkon služby, standardně je v každé směně 13 příslušníků. V rámci směny jsou organizovány 2 výjezdy. Stanice je předurčena pro zásahy při dopravních nehodách na všech komunikacích a dálnicích. Z hlediska předurčenosti k zásahům na nebezpečné látky se jedná o kategorii střední. Hasební obvod stanice čítá 36 obcí z území obce s rozšířenou působností (ORP) Šumperk.

Celkový početní stav příslušníků zařazených v jednotce na požární stanici Šumperk je 39 příslušníků ve směnovém režimu, z toho 3 velitelé čet, 6 velitelů družstev, 3 technici strojní služby, 3 technici spojové služby, 6 techniků chemickotechnické služby, 12 strojníků a 6 hasičů.

Organizační struktura PS Šumperk

 schemaSumperk.jpg

Historie stanice

Po roce 1960, po sloučení okresů Šumperk, Zábřeh a Jeseník, byla z požárních sborů v Jeseníku a v Zábřehu zřízena detašovaná pracoviště okresního veřejného požárního útvaru - stanice Jeseník a Zábřeh. V roce 1976 došlo k výstavbě nové garáže pro umístění nové moderní požární techniky. S postupným dovybavováním novou požární technikou byl v roce 1980 vypracován projekt na ocelovou skladovou halu a v násleujícím roce byla stavba realizována. Sloučením územního odboru Šumperk a Jeseník vznikl 1. září 2003 nový územní odbor Sever, který slučoval PS Šumperk, Zábřeh a Jeseník a sídlo měl na stanici v Šumperku. Od 1. 1. 2011 podle nové organizační struktury zaniká územní odbor Sever a od tohoto data fungují oět dva samostané územní odbory Šumperk a Jeseník.Mobilní požární technika na požární stanici:

Hasební obvod

zasahuje  :
  • na severu od Ramzovského sedla a Červenohorské sedla
  • na východě po Skřítek
  • na západě po hranici  s Polskem ,  Štítecko, Hanušovicko
  • na jihu končí katastry obcí Sudkov, Bludov 

vytisknout  e-mailem