HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou

Jednou ze základních povinností nejen fyzických osob, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje bezodkladně každý požár. 

Za požár je považováno každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Je asi všem jasné, že pokud někdo uvidí hořící dům nebo jiný objekt, přivolá hasiče. Až příliš často se ale stává, že nejen občané, ale i podnikatelé, nehlásí hasičům malé požáry, které uhasí vlastními silami a z jejich pohledu vypadají zcela banálně. V konečném důsledku však tyto nehlášené požáry mohou generovat následné velké finanční ztráty. 
Teď nehovoříme o tom, že za neoznámení požáru hrozí pokuta, přitom ani ta nemusí být úplně zanedbatelná. Neoznámení požáru je u občanů přestupkem, za který hrozí pokuta až 25 tisíc korun. U firem je takové jednání správním deliktem, za který hrozí sankce až 1 milion korun.
Je zde ale druhý aspekt a tím je finanční plnění pojišťoven. V případě, že chcete uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, pak pojišťovna požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný územně příslušným hasičským záchranným sborem kraje. V případě, že je požár ohlášen s velkým zpožděním nebo je místo požáru již uvedeno do původního stavu, nelze provést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči nejsou schopni doklad pro pojišťovnu s potvrzením o požáru a uvedením příčiny požáru vydat. Pojišťovna pak zpravidla pojistné plnění nevyplatí nebo jej krátí.

Shrnutí na závěr
Každý požár, i uhašený vlastními prostředky či samostatně např. v důsledku nedostatku vzduchu, je nutno ohlásit vždy a bez odkladu na tísňové telefonní číslo 150 nebo osobně, na kteroukoliv stanici hasičského záchranného sboru kraje. Do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet, na nic nesahat, ponechat místo požáru tak, jak jsme jej objevili či v tom stavu, v jakém je po uhašení. Po příjezdu vyšetřovatele s ním spolupracovat a poskytovat požadovanou součinnost např. osobní údaje, doklady ke stavbě, výrobkům a další informace. V případě nutnosti poskytnout i vzorky, kterými mohou být například spotřebiče, části strojů, chemické látky a podobně.
 

vytisknout  e-mailem