HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pálení čarodějnic

Blíží se pálení čarodějnic, na mnoha místech celé země vypuknou lidové veselice, se kterými souvisí rozdělávání ohňů. Je nutné si uvědomit, že pořadatel každé takové akce je zodpovědný za její bezproblémový průběh. 

V prvé řadě je třeba zmínit, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje včetně navrhovaných opatření každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 tisíc korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a s obcí se domluvit například i na asistenci místní jednotky dobrovolných hasičů. Pro fyzické osoby sice podobná oznamovací povinnost neplatí, nicméně při pořádání větší akce doporučujeme rovněž akci hasičskému záchrannému sboru kraje oznámit. Vyhnete se pak nepříjemnostem, souvisejícím s výjezdem hasičů v případě, že někdo uvidí z dálky oheň a ohlásí jej na tísňové lince.

V souvislosti s rozděláváním ohňů neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat: 

  • je nutné věnovat zvýšenou pozornost správnému výběru místa pro ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů např. ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů), vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů, nebo minimálně 100 m od stohu. Při umísťování ohniště se musí zohlednit i aktuální povětrnostní situace, tedy jaký je směr a síla větru, množství dešťových srážek v poslední době tak, aby nedošlo k přenosu požáru díky odletujícím jiskrám na okolní objekty;
  • hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště;
  • před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství hasebních látek a volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo;
  • při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu, líh;
  • zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi;
  • nenechat oheň ani na okamžik bez dozoru. Ohniště opustit až poté, co jej důkladně uhasíte, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok hasit požáry, jejichž příčinou bylo nedostatečně uhašené ohniště.

vytisknout  e-mailem