HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. 

Za příčinu požáru v domácnostech často mohou technické závady na elektroinstalacích a elektrických spotřebičích. Ty bývají spojeny s tepelnými projevy vznikajícími při přechodových odporech, zkratových jevech nebo ve spojení s přetížením elektrických rozvodů. Jsou případy, kdy je to kombinace všech těchto faktorů dohromady. Elektrická energie se vlastně následkem možné poruchy přemění na energii jiného druhu – teplo, které je pak iniciátorem vznícení hořlavých materiálů v okolí, tedy plastů, dřeva, papíru a podobně.

Další možná příčina požáru v domácnosti je nekvalitně provedená nebo zastaralá elektroinstalace, která může způsobit poškození elektrických spotřebičů, vznik požáru nebo ublížení na zdraví osob. Kromě rekonstrukce elektroinstalací je vhodné jednou za čas nechat provést revizi elektrické instalace. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

Revize vám zvýší bezpečnost elektrospotřebičů, sníží riziko vzniku požárů, a tím může ochránit zdraví osob. Po revizi si budete vždy jisti, v jakém stavu jsou vaše elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody. Díky pravidelné kontrole elektroinstalací se mohou odhalit možné příčiny poškození elektrických zařízení dříve, než k nim dojde.

elektrina.jpg

A pár rad na závěr:

 • Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
 • Neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalací. Veškeré opravy a instalace svěřte odborníkům.
 • Dodržujte předpisy a nařízení, které se týkají provozu a údržby elektroinstalace.
 • Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců v kamenných obchodech a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu.
 • Nepřetěžujte elektrické zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár).
 • Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).
 • Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě.
 • Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.
 • Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
 • Při delším opuštění bytu nebo při bouřce vypojte elektrospotřebiče z elektrické sítě (ze zásuvky).
 • Vybavte si svou domácnost „hlásiči požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.

vytisknout  e-mailem