Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární ochrana České republiky v Moskvě zaujala

Dne 6. 9. 2012 se v Moskvě při příležitosti 85. výročí ruské požární ochrany konal pod záštitou Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a eliminaci důsledků přírodních pohrom (EMERCOM) mezinárodní seminář. Cílem semináře byla výměna zkušeností z oblasti požární ochrany a státního požárního dozoru v jednotlivých zemích světa. 

Fotogalerie

Účastníci seminářeÚčastníci semináře
Pozvání na seminář přijalo více než 30 zemí z různých částí světa. Mezi evropskými představiteli hasičských záchranných sborů, institucí a univerzit, které působí v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti zde byli reprezentanti Kuvajtu, Ománu, Palestiny, Turecka, Tuniska nebo Mosambiku či Surinamu.

 
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) reprezentoval kpt. Ing. Martin Podjukl z MV-generálního ředitelství HZS ČR. Účastníky semináře seznámil s působností a úkoly v oblasti požární prevence profesionálních i dobrovolných hasičů, jejich vzájemnou spoluprací, systém státního požárního dozoru v České republice, ale také na žádost ruské strany, objasnil výhody služebního poměru příslušníků.
 
Z diskusí, které proběhly mimo oficiální přednášky vyplynulo, že státní požární dozor v ČR je ve srovnání s jinými zeměmi vysoce efektivní a fungující.
 
Ruské představitele požární ochrany zaujal především systém sankcí uplatňovaných HZS ČR při státním požárním dozoru. Zvláštní zájem věnovali zejména postihům jako vyloučení věci z užívání, zastavení provozu nebo zastavení činnosti. Tyto postihy rozhodně nepatří mezi standardní penalizace, a proto byla výměna zkušeností obou stran prospěšná. 
 
Podobně jako HZS ČR, který ve své Koncepci požární ochrany do roku 2016 stanovil cíl najít cestu k co nejefektivnějšímu způsobu výběru subjektů ke kontrole, i Estonci stojí před podobným úkolem. Vzhledem ke snižujícím se anebo stagnujícím početním stavům příslušníků a naopak zvyšujícím se počtu subjektů s určitou výší požárního nebezpečí, je nutné, v záplavě nových podniků, zaměřit pozornost na ty nejvíce rizikové.
 
Mezi dalšími tématy se objevila také problematika tzv. RIP cigaret. Jedná se o cigarety se sníženou schopností hoření, které se v ČR prodávají již od listopadu 2011. Finsko jako první evropská země přijala legislativu upravující povinnost uvádět na trh právě tyto cigarety. Z příspěvku zástupců finského záchranného sboru vyplynulo, že do tohoto produktu vkládají velké naděje. Finsko totiž patří mezi země s největší úmrtností obyvatel při požáru způsobeném odhozením nedopalku cigarety.
 
O účelu a přínosu semináře jsou také dostupné informace na vládním webu EMERCOM http://www.mchs.gov.ru/eng/news/detail.php?ID=750682  
 
 
kpt. Ing. Martin Podjukl
 

vytisknout  e-mailem