HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární bezpečnost na akcích s větším počtem osob

Nový rok a zimní období je čas, kdy nastává období plesů a jiných velkých společenských událostí. Organizátoři a provozovatelé plesů by však v žádném případě neměli zapomínat na kvalitní zabezpečení požární bezpečnosti. 

Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, se může konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány stavebním úřadem.

V průběhu akce jsou organizátoři popř. provozovatelé mimo jiné povinni zabezpečit především dostatek trvale volných a otevřených únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele (u akcí nad 200 osob) apod. V žádném případě nesmí být počet účastníků akce větší, než je kapacita sálu uvedená v projektové dokumentaci. Organizátor je také povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením. Povinností organizátora je rovněž akci přerušit nebo i ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě, že je znemožněn únik nebo evakuace osob. Nelze zapomínat ani na to, že povinností organizátorů je rovněž odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Pozor je rovněž třeba dát na výzdobu sálu, zejména na hořlavé materiály zavěšené pod stropem. Takové materiály mohou v případě zapálení odkapávat nebo přímo hořící odpadávat na unikající osoby. Pokud se tedy ples koná v prostoru určenému ke shromažďování osob (tato skutečnost vyplývá z projektové dokumentace), pak nad místy kudy unikají osoby a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření odpadávají nebo odkapávají. 

Všechny povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou kromě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., také v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, při kterých se zúčastňuje větší počet osob a dále rovněž v obecně závazných vyhláškách obcí.

Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých.

vytisknout  e-mailem