HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požár jedlých tuků a olejů v domácnosti

Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za použití jedlých tuků nebo olejů (dále jen „olej“), kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v sobě velké množství tepla, které však zároveň může představovat i velké nebezpečí. 

Ke vznícení oleje stačí například závada ve fritéze, případně zapomenutá pánev s olejem po smažení na zapnutém sporáku. Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamenem.

Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane, je třeba myslet na své bezpečí a zvolit správný postup při řešení požáru.

CO UDĚLAT:

  • Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje - vypnutím sporáku nebo odpojením fritézy z elektrické sítě;
  • zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě – a to pomocí prostředků běžně se nacházejících v domácnosti - zaklopení plechem na pečení, kovovou pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou; nad rámec domácích potřeb, lze pro tyto účely pořídit i speciální hasicí deky vhodné do domácnosti;
  • použijte vhodného hasivo, a to ideálně hasicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů); hasicí přístroje používejte vždy v souladu s návodem výrobce;
  • jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý a nechte horký olej vychladnout; neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení;

CO NEDĚLAT:

  • nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej, neboť rozlitím může dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin;
  • NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem vody; nashromážděné teplo v oleji způsobí prudké odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru a rozšíření požáru; zároveň hrozí vznik závažných popálenin!
  • jestliže na uhašení požáru vaše síly nestačí, opusťte místnost, zavolejte na linku 112 nebo 150 a upozorněte i ostatní osoby ve svém okolí.

Autoři: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, por. Bc. Jakub Sucharda

Foto:HZS LK

fritovací hrnecfritovací hrnec

vytisknout  e-mailem