HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požadavky k projektové dokumentaci

Kapitola B-7 Splnění stavebně technických požadavků na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany.

  • Stavby dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů OOB

Stálé úkryty
U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba stálého úkrytu, jakožto trvalá stavba, plní požadavky ochrany obyvatelstva dle ČSN 73 9001 (Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany) a ČSN 73 9010 (Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany). Splňuje požadavky § 22, odst. 2, vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva kladené na stálé úkryty. Stavba bude zahrnuta do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb
U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/není ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba je/není/bude zahrnuta do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu
U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu či stavby a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba je/nenízahrnuta do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

Školy a školská zařízení
U navrženého zařízení se nestanovuje zóna havarijního plánování. Zařízení neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod VD. Zařízení je/nenízahrnuto do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Zařízení je/nenízahrnuto v Havarijním plánu Jihočeského kraje. Zařízení bude/nebudev případě potřeby plnit funkci nouzového ubytování evakuovaných obyvatel. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

Ubytovny
U navrženého objektu se nestanovuje zóna havarijního plánování. Objekt neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Objekt je/nenízahrnut do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt je/nenízahrnut v Havarijním plánu Jihočeského kraje. Zařízení může v případě potřeby plnit funkci nouzového ubytování evakuovaných obyvatel, včetně nouzového přežití. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

Zdravotní a sociální zařízení
U navrženého zařízení se nestanovuje zóna havarijního plánování. Objekt neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Zařízení je/nenízahrnuto do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při hromadných haváriích a při epidemiích. Zařízení je/nenízahrnuto v Havarijním plánu Jihočeského kraje a Vnějším havarijním plánu. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování
U navržené stavby se nestanovuje/bude stanovovat zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Zařízení je/neníohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba je/není/bude zahrnuta do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt je umístěn za hranicí vymezeného zastavitelného území obce dle § 22, odst. 4, vyhlášky č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba je/není uvedena v Havarijním plánu Jihočeského kraje. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

  • Stavby dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (ČSN 73 0833)

Budovy pro bydlení a ubytování (OB2, OB3, OB4)
U navrženého objektu se nestanovuje zóna havarijního plánování. Objekt leží/neležív zóně havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. Objekt je/neníohrožen zvláštní povodní pod vodním dílem. Objekt je/není/budezahrnut do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Popsat jakým způsobem je zajištěno varování obyvatel.

Pokud vyberete možnost pozitivního vyjádření („je, bude, leží“) bude nutné doplnit bližší specifikaci.

vytisknout  e-mailem