HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obsah kapitoly B. 7 projektové dokumentace stavby kategorie II. a III. - pomůcka pro projektanty

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Kapitola B. 7 pro vydání sdělení ochrany obyvatelstva, které je podkladem za oblast ochrany obyvatelstva pro koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, by měla obsahovat tyto informace:

 • Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění
 • Stálý úkryt
 • Posouzení vhodnosti stavby na zřízení improvizovaného úkrytu
 • Zóna havarijního plánování
 • Záplavové území

Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění

Pokud je na objektu (stavbě) umístěn koncový prvek jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), tj. rotační nebo elektronická siréna, je potřeba v dokumentaci upřesnit, zda bude do jeho funkčnosti jakýmkoliv způsobem zasahováno. Pokud do jeho funkčnosti nebude nijak zasaženo, postačí prosté sdělení této skutečnosti.

V případě, že bude do jeho funkce zasaženo nebo bude jeho funkce po celou dobu stavby přerušena, je potřeba vyřešit, jakým způsobem bude funkčnost prvku nahrazena. Siréna může být dočasně umístěna na jiný objekt nebo její provoz dočasně přerušen, avšak pouze se souhlasem HZS Jihočeského kraje. Kontaktujte nás emailem na vratislav.maly  hzscr.cz

Možnosti textu v kapitole B. 7:

 • V objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV. 
 • V objektu dotčeném stavbou se nachází koncový prvek JSVV, jeho funkčnost bude zachována po celou dobu stavby a případná manipulace s ním bude nahlášena na HZS Jihočeského kraje → PODROBNOSTI POPÍŠE PROJEKTANT.

Stálý úkryt

Pokud se v objektu nebo na pozemcích stavby nachází stálý úkryt civilní ochrany (dále jen „SÚ“), je nezbytné na tuto skutečnost upozornit a následně stanovit, zda bude stavebními pracemi do úkrytu zasahováno a jakým způsobem. O existenci úkrytu na pozemcích stavby musí být informován HZS Jihočeského kraje. Kontaktujte nás emailem na kamila.mrackova  hzscr.cz

Možnosti textu v kapitole B. 7:

 • V objektu nebo na pozemcích stavby se nenachází stálý úkryt.
 • V objektu nebo na pozemcích stavby se nachází stálý úkryt. V rámci stavby nedojde k narušení funkčnosti a celistvosti stálého úkrytu, včetně jeho nouzových výlezů a nasávacích míst.
 • V objektu nebo na pozemcích stavby se nachází stálý úkryt. V rámci stavby může dojít k narušení jeho funkčnosti a celistvosti. O této skutečnosti je nutné informovat HZS Jihočeského kraje → PODROBNOSTI POPÍŠE PROJEKTANT.

Mapa stálých úkrytů je k dispozici ZDE

Posouzení vhodnosti stavby na zřízení improvizovaného úkrytu

Stavebník/projektant posoudí, zda jsou v objektu prostory, které by v případě potřeby mohly sloužit jako improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) dle ustanovení §22 odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pokud jsou prostory vhodné ke zbudování IÚ v objektu, stavebník/projektant by měl, dle metodických příruček Sebeochrana obyvatelstva ukrytím, zpracovat popis úkrytu a jeho zbudování.

Možnosti textu v kapitole B. 7:

 • Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudování IÚ.
 • Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako vhodnou pro vybudování IÚ → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Zóna havarijního plánování

Pokud se objekt nachází v zóně havarijního plánování, musí být tato skutečnost uvedena v projektové dokumentaci. V Jihočeském kraji máme pouze dvě zóny havarijního plánování, a to kolem Jaderné elektrárny Temelín a kolem areálu firmy Tomegas - Úložiště propan–butanu a plnírna lahví Branice u Milevska.

Možnosti textu v kapitole B. 7:

 • Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování
 • Stavba se nachází v zóně havarijního plánování firmy Tomegas/Jaderné elektrárny Temelín

Zónu havarijního plánování provozu Úložiště propan–butanu a plnírna lahví Branice u Milevska Tomegas najdete přílohou tohoto článku

Zóna havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín na odkazu ZDE.

Záplavové území

Pokud se objekt nachází v záplavovém území dvacetileté povodně Q 20, musí být tato skutečnosti v projektové dokumentaci uvedena.

Možnosti textu v kapitole B. 7:

 • Stavba se nenachází v záplavovém území.
 • Stavba se nachází v záplavovém území → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT - řešení problematiky evakuace předmětné stavby a následné evakuace objektu v případě hrozby povodně.

Záplavová území v Jihočeském kraji najdete např. zde: aplikace Geoportál Jihočeského kraje

vytisknout  e-mailem