Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požadavky a podmínky pro úspěšné absolvování kurzu (P-CHL P)

Pracovník chemické laboratoře (P-CHL P) 

2.  Kompetence absolventa

Absolvent vzdělávacího programu si prohloubí potřebné znalosti a dovednosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, zdroji ionizujícího záření, rizikovými a vysoce rizikovými B-agens a při laboratorních a terénních analýzách.

Je schopen:
 

  • orientovat se v nových trendech a rozvoji chemického průzkumu a laboratorní kontroly a v opatřeních k prevenci havárií (zásady přepravy NL, označování apod.),
  • podat přehled o nových pohledech na zabezpečení chemické, radiační a biologické ochrany zasahujících osob a obyvatelstva na základě mezinárodních doporučení a nových právních a technických předpisů a typových činností,
  • podat přehled o nových detekčních prostředcích, laboratorních analyzátorech, dozimetrických, radiometrických a spektrometrických přístrojích,
  • přehledně informovat o biologických agens, toxinech, biologických bojových prostředcích, právních předpisech a stavu detekčních a identifikačních kapacit v rámci IZS,
  • v praxi využívat zásady správné laboratorní praxe a dodržovat zásady bezpečnosti práce,
  • pracovat samostatně při přípravě a úpravě vzorku pro provedení příslušné analýzy a samostatně vzorek analyzovat,
  • o provedených analýzách a výsledcích měření sepsat protokol a vhodně a správně interpretovat naměřené hodnoty,
  • obhájit své analýzy, výsledky stanovení a protokol měření.

 


Vloženo: 26. 8. 2015 | Aktualizace: 26. 8. 2015 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem