HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup při vyřizování žádostí, místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku

  • Postup při podávání žádostí o informace je upraven v § 13 - § 17 zákona č. 106/1999 Sb. HZS Jihomoravského kraje poskytne při splnění ostatních zákonných podmínek požadovanou informaci podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu lze v souladu s § 15 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. prodloužit - nejvýše o 10 dní.

  • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí - u toho útvaru HZS Jihomoravského kraje, který příslušné rozhodnutí vydal. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, HZS Jihomoravského kraje jej odloží.
  • V některých dalších případech (§ 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.) může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
  • K podání žádosti či odvolání je třeba splnit zákonné požadavky, použití jakéhokoliv formuláře se nevyžaduje.

vytisknout  e-mailem