HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořízení moderní techniky a technologií HZS Pardubického kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí

Integrovaný operační program
 

V rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, prioritní osy 3 – Zvýšení
kvality a dostupnosti veřejných služeb – cíl Konvergence, oblasti podpory 3.4 - Služby
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik byl schválen k realizaci projekt
HZS Pardubického kraje - registrační číslo Projekt č. CZ.1.06/3.4.00/13.08154- Zvýšení
akceschopnosti HZS Pardubického kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních
pohromách.
 
Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálního fondu ERDF a prostředků státního
rozpočtu.
Finanční rámec projektu:
 
- Celkové veřejné výdaje projektu                                                                 14 445 000,- Kč
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                                                        0,- Kč
- Celkové způsobilé výdaje projektu                                                                        14 445 000,- Kč
 
Zdroje spolufinancování způsobilých veřejných výdajů projektu a jejich výše
Prostředky ze strukturálního fondu ERDF                85 %                           12 278 000,- Kč
Prostředky státního rozpočtu                                    15 %                             2 167 000,- Kč
Celkové způsobilé veřejné výdaje                            100 %                         14 445 000,- Kč
 
Hlavním cílem projektu je zvýšení mobility a akceschopnosti HZS Pardubického kraje na
území kraje v případě živelních pohrom. V rámci projektu bude pořízena tato speciální
technika:
 
- nákladní automobil na těžkém terénním podvozku určený pro potřeby evakuace osob,
přepravy kusového materiálů a vyprošťování vozidel ve složitých terénních a prostorových podmínkách,
 
- nakladač pro potřeby nakládání kusového materiálu a sypkých hmot a zemní práce,
 
- požární kontejnerový nosič na těžkém terénním podvozku s nákladním kontejnerem
k přepravě kusového materiálu a sypkých hmot při provádění záchranných prací
v podmínkách živelních pohrom,
 
- evakuační autobus – pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR i EU.
 
 
 

vytisknout  e-mailem