HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Polští hasiči si v rámci projektu Bezpečné pohraničí vyzkoušeli výcvik ve speciálním kontejneru na simulaci požáru v uzavřených prostorech

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A. Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení, takové jsou hlavní priority projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V–A Česká republika – Polsko 2014–2020 Bezpečné pohraničí.

 

V těchto dnech se výcvikovém kontejneru Flashover ve Vysokém Mýtě uskutečnil výcvik hasičů z Wroclavi.

Z Komendy Wojewódzke Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu úplně poprvé navštívili český výcvikový trenažér, v němž jsou simulovány různé jevy požáru, hned 24 polských hasičů z Wałbrzychu, Klodzka, Wrocławi i Ząbkowice Śląskie.

 

Výcvikový trenažer Flashover je kontejner, který je postaven tak, aby v něm bylo možné simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřených prostorech, například v bytech. Navozováno je zde hned několik jevů, se kterými se mohou hasiči při likvidacích požáru v uzavřených prostorech setkat.

 

Naopak hasiči z Pardubického kraje se účastnili v Polském Szczyrku jednání v rámci projektu "Bezpečné pohraničí" na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí.

 

Do projektu Bezpečné pohraničí mimo jiné patří společný informační portál, systém přeshraniční výměny informací. V letošním roce nebude chybět výměnná stáž pracovníků Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje na Operačním středisku ve Wroclawi, plánován je i společný výcvik hasičů lezců, řidičů i záchrana osob z vody. V dalším období se budou scházet experti na hašení požárů, řešení dopravních nehod a krizové řízení. Výstupem projektu budou metodiky, které pomůžou českým a polským hasičům při společném řešení mimořádných událostí v pohraničí.  

 

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

 

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.

Vendula Horáková, tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

Bezpečné pohraničí

Bezpečné pohraničí 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí1

Bezpečné pohraničí1 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí2

Bezpečné pohraničí2 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí3

Bezpečné pohraničí3 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí4

Bezpečné pohraničí4 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí5

Bezpečné pohraničí5 

Detailní náhled

Bezpečné pohraničí6

Bezpečné pohraničí6 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem