SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky získání osvědčení

Podmínky získání osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilých osob dle § 11 odst. 1 a techniků požární ochrany dle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1.) Žadatel je absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvoval vysokoškolské studium, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost (např. vybrané obory FBI VŠB-TU Ostrava).

Požadované doklady:

  - žádost s adresou a rodným číslem žadatele
  - úředně ověřená kopie dokladu o absolvování studia (maturitní vysvědčení nebo diplom VOŠ nebo VŠ)
  - kolková známka v hodnotě 1 000,- Kč *)

2.) Žadatel o získání osvědčení, který nemá střední, vyšší ani vysokoškolské vzdělání v oblasti PO, zašle vyplněnou přihlášku škole PO alespoň 5 dnů před vykonáním zkoušky. Termíny a místa zkoušek jsou vyhlašovány pololetně (viz termíny zkoušek) dle množství zájemců a jejich místa bydliště. Uchazeč po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá kolkovou známku v hodnotě 1 000,- Kč) předsedovi zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou uvedeny na internetových stránkách www.sospofm.cz; upozorňujeme, že se jedná pouze o předpokládané řádné termíny s místem konání v SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.

3.) Žádost o vydání duplikátu je rovněž zpoplatněna, přiložte kolkovou známku v hodnotě 100,- Kč.

*) viz položka 22b sazebníku správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Další informace lze také získat zde:
telefon: 778 440 035 – Ivana Mechlová
e-mail: ivana.mechlova@hzscr.cz
 


aktualizováno: 15.2.2024

vytisknout  e-mailem