HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plošné pokrytí

Plošné pokrytí Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany (stav k 31.1.2020)

Územní odbor
JPO I
JPO II
JPO III
JPO IV
JPO V
JPO VI
 JPO Celkem
Děčín
4
3
20
0
10
0
37
Chomutov
2
5
10
4
8
0
29
Litoměřice
5
0
19
2
29
2
57
Most
2
0
10
3
5
1
21
Teplice 
3
1
16
1
12
4
37
Ústí nad Labem
2
1
13
4
2
0
22
Žatec
4
4
18
1
24
1
52
Celkem
22
14 
106
15
91
8
256

Ke stažení: Celkový seznam JPO - Ústecký kraj k 24.7.2023

Dle odst. 6 § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se stanoví:

„Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.“

Organizace plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany (dle §1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 1. Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen "plošné pokrytí") se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. Jednotky požární ochrany (dále jen "jednotky") se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen "hasičský záchranný sbor kraje") zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje. Za tím účelem
  • a) stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji podle kritérií uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky,
  • b) určí v souladu s požadavky podle § 65 odst. 6 zákona po dohodě se zřizovateli jednotek; u jednotek hasičského záchranného sboru kraje po dohodě s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "generální ředitelství"), jednotky, které budou plošné pokrytí zabezpečovat, stanoví jejich kategorii podle přílohy zákona a charakter záchranných prací, které budou provádět (dále jen "předurčenost k záchranným pracím"),
  • c) určí jednotky pro záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech prováděné v rámci integrovaného záchranného systému, 1) pokud tak u jednotek hasičského záchranného sboru kraje neučinilo generální ředitelství,
  • d) stanoví územní působnost pro každou jednotku s územní působností zabezpečující plošné pokrytí a v dohodě s generálním ředitelstvím také pro jednotku hasičského záchranného sboru kraje určenou pro záchranné a likvidační práce podle písmene c),
  • e) vyhotoví mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí území obcí a rozmístění jednotek s územní působností.
 2. Pokud nelze za účelem provedení požárního zásahu a záchranných prací podle § 70 odst. 1 písm. a) a b) zákona nebo záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen "zásah") zajistit akceschopnost jednotky (§ 18), která byla podle odstavce 1 písm. b) určena k zabezpečení plošného pokrytí, oznámí to zřizovatel jednotky hasičskému záchrannému sboru kraje.
 3. Jestliže se v obci změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území obce, hasičský záchranný sbor kraje navrhne změnu nařízení kraje vydaného podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně.
Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany (dále již jen „JPO“) rozdělují do kategorií se stanovením potřebné doby dojezdu na místo zásahu v závislosti na vzdálenosti takto:
Kategorie jednotky
Působnost JPO
 JPO I
 jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace
 s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
 JPO II
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
 s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
 JPO III
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
 s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
 JPO IV
 jednotka hasičského záchranného sboru podniku
 s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod
 JPO V
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
 s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod
 JPO VI
 jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
 s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod

vytisknout  e-mailem