HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plk. Milan Brabec převzal medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS

Představenstvo akciové společnosti ČEPS udělilo ve středu 4. prosince v prostorách Míčovny Pražského hradu medaile „Za zásluhy o bezpečnost přenosové soustavy“. Stříbrnou medaili obdržel z rukou předsedy představenstva Martina Durčáka a bezpečnostního ředitele Martina Bílka také náměstek HZS Jihočeského kraje plk. Milan Brabec. 

Medaile ČEPS, a. s., uděluje každým rokem jako výraz uznání mimořádného přínosu a ocenění dlouhodobé příkladné spolupráce při ochraně elektroenergetické přenosové soustavy. Oceňováni jsou příslušníci složek integrovaného záchranného systému zejména pak Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR či Armády ČR, kteří se významně zasloužili o úspěšné plnění cílů, úkolů a závazků společnosti ČEPS na úseku ochrany kritické infrastruktury. Často se mezi oceněné dostávají i pracovníci veřejné správy a samospráv, a to za řešení problematiky krizového řízení.  
Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR a akciové společnosti ČEPS se odehrává převážně v rovině ochrany kritické infrastruktury. Společně se podílí na tvorbě bezpečnostní strategie ČR, pořádají semináře, workshopy, cvičení. Jedním z klíčových problémů je například společný postup při řešení mimořádné události „blackoutu“ a zajištění dodávky energie subjektům kritické infrastruktury. Tato vzájemná spolupráce výrazně zvyšuje úroveň ochrany obyvatelstva v České republice.
Medaile za Zásluhy o bezpečnost uděluje představenstvo společnosti ČEPS ve třech stupních – zlaté, stříbrné a bronzové. Jednotlivé kategorie reprezentují míru zásluh a ocenění.

Stříbrnou medailí byl letos oceněn plk. Ing. Milan Brabec – náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro úsek prevence a civilní nouzovou připravenost, který dodal:  „Ocenění si velmi vážím a považuji jej za ocenění intenzivní spolupráce celého HZS Jihočeského kraje s provozovateli přenosové soustavy. Stabilita přenosové soustavy, kterou garantuje ČEPS, je důležitá nejen z hlediska zásobování elektřinou, ale i z dalších hledisek jako je třeba dodávka pitné vody. Proto má a bude mít ČEPS naši maximální podporu.“

Odkazy do noveho okna

Předání medaile ČEPS, a. s., - Milan Brabec, Praha - 4. 12. 2019

Předání medaile ČEPS, a. s., - Milan Bra... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem