HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plánování nezbytných dodávek

Plánování nezbytných dodávek

Řešení mimořádných událostí, včetně krizových stavů, vyžaduje mimo jiné značné množství materiálních prostředků (výrobků, surovin, techniky a služeb). Dřívější postup „vše k dispozici na skladě“ byl nahrazen moderní filozofií „vědět, kde co je a objednat si to“. Skladování je nákladné (sklady, topení, chlazení, skladníci, revize) a skladovaný materiál morálně i fyzicky zastarává a nepoužitý se musí likvidovat. To by obnášelo vysoké finanční nároky na státní rozpočet. Proto se do zásoby nakupuje a skladuje pouze to, co není na trhu okamžitě a v dostatečném množství k dispozici.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává HZS krajů v §15, odst. 3 oprávnění vyžadovat, shromažďovat a evidovat mj. údaje o:
- kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
- předmětu a rozsahu činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, výrobních kapacitách, zásobách polotovarů, surovin a hotových výrobků nebo
- počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob.

Tyto údaje vedou HZS krajů zejména v Informačním systému ARGIS, který provozuje Státní správa hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) přes úroveň krajských úřadů (dále jen „KrÚ“) až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady při plnění povinností uložených:
- zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době HZS Pardubického kraje plní požadavky KrÚ Pardubického kraje a požadavky ORP. Jednotlivé komodity (nezbytné dodávky), které jsou zadávány do IS ARGIS, pokrývá příslušným dodavatelem.

Přehled dodavatelů nezbytných dodávek v Pardubickém kraji

Zpracovaný graf zobrazuje počet dodavatelů na jednotlivých ORP. Tento počet vychází jednak z množství dodavatelů nacházejících se na daném území a také na základě vyhodnocení analýzy rizik jednotlivých ORP.  K 31. 12. 2022 byl celkový počet těchto dodavatelů 1005.

SSHR dále provozuje a vyvíjí Informační systém krizové komunikace - IS KRIZKOM jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavků na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem o krizovém řízení potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků. Nedílnou součástí tohoto systému je i IS ARGIS a IS KISKAN, v němž tzv. ochraňovatelé evidují majetek SSHR, který skladují a používají.

vytisknout  e-mailem