HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti (PKP) slouží určeným subjektům (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, orgánům veřejné správy a školským zařízením) k zabezpečení vlastního fungování za krizových situací a k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje / ORP. Má přímou návaznost na krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností. Určenými subjekty jsou ty subjekty, které jsou o povinnosti zpracovat PKP informovány (tj. určeny) dopisem hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

K zajištění jednotné formální a obsahové struktury PKP zpracoval HZS LK vzor tohoto plánu, který doporučuje výše uvedeným subjektům využít ke snadnějšímu zpracování PKP. Struktura PKP je v souladu s „Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

Vzor PKP (v příloze) slouží nad rámec výše uvedené metodiky i k připravenosti na mimořádné události, které nemusejí přerůst v krizovou situaci (tj. zajištění objektové bezpečnosti vůči vnějším ohrožením typu extrémních klimatických jevů nebo úniků nebezpečných látek).

vytisknout  e-mailem