Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Personální oddělení v HZS ČR


Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Projekt:
Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru  Číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00424
Vzrůstající trend nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob je alarmujícím signálem toho, že Česká republika teprve prochází tím, čím si prošly západní státy již před řadou let.
Tím, jak přibývá HIV pozitivních v populaci, roste výrazně možnost se s těmito lidmi setkávat nejen na pracovištích, ale i při běžném společenském kontaktu. Tato setkání, kontakty by neměly být důvodem k obavám z přenosu nákazy. Nicméně každý z nás by se měl zamyslet nad tím, zda i my jsme se v životě nedopustili rizikového chování, tj. nechráněného pohlavního styku s neznámým partnerem, sdílení jehel a stříkaček při aplikaci drog či jiným. Jen cíleným testem na protilátky proti původci po třech měsících od rizikové situace můžeme znát definitivní  odpověď.
Jedním z nástrojů projektu je výzkum veřejného mínění zaměřený na příslušníky bezpečnostních sborů, který má za cíl zmapovat povědomí o problematice HIV/AIDS u příslušníků, jejich pohled na možné pracovní zařazení HIV pozitivních ve služebním poměru a základní strategie, které  jsou uplatnitelné v prevenci přenosu HIV a ostatních krví přenášených virů, jimž mohou být příslušníci ve výkonu služby vystaveni.
Projekt „Mezinárodní tematické sítě pro výměnu zkušeností zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminace diskriminace osob ve služebním poměru“ získal záštitu ministra vnitra a ministra zdravotnictví České republiky. Výzkum mínění příslušníků je realizován společností SC & C spol. s r.o. s vědomím a podporou policejního prezidenta pana plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého a generálního ředitele hasičského záchranného sboru pana brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby.
Prolink http://mail.scac.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=V06_HIV_HASICI, na kterém se můžete zúčastnit ankety, je již aktivní. Anketa obsahuje 27 otázek a je anonymní.
 Vyhodnocení údajů získaných v rámci výzkumu bude zveřejněno při závěrečné konferenci s účastí mezinárodních partnerů, která se bude konat ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 v budově Domu světla, sídla České společnosti AIDS pomoc, z.s.
 

Kontakt:
Ing. Viktor Sporný
personální oddělení a vzdělávání
MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem