HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pálení čarodějnic bez hasičů a záchranářů

(25.4.2017) Několik rad jak prožít oslavy tradičního svátku bez požárů a komplikací. 

Noc z 30. dubna na 1. května je tradičně spojena s velmi starým a populárním lidovým zvykem tzv. pálení čarodějnic. O noci čarodějnic nebo také Filipojakubské noci či Valpuržině noci se lidé setkávají u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Ve spojení s tímto svátkem je také často používána i zábavní pyrotechnika. Otevřená ohniště v přírodním prostředí, zábavní pyrotechnika, dobře hořlavé materiály, to jsou také faktory, které zvyšují nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.

Pro klidné a bezproblémové prožití oslav je dobré pamatovat na některá jednoduchá preventivní opatření:

Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný,  tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. 

Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 

Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.

Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte připravený dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. 

Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.

Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.

Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ 

Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.  Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej  dlaněmi. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Při používání zábavní pyrotechniky:

Používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy  vyhněte. 

Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití.  S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob ani majetku. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár.  Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy.

Nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!

Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.

Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!

( Podklady: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová - tisková mluvčí  MV-generální ředitelství HZS ČR)

Mimo výše uvedených opatření je nutné dodržet také podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem o požární ochraně  (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Za nedodržení stanovených povinností pak hrozí sankce v rámci přestupkových a správních řízení.

Při akcích organizovaných občany jako fyzickými osobami doporučujeme celou akci včas oznámit Hasičskému záchrannému sboru kraje (u právnických osob a podnikajících fyzických osob je tato povinnost dána zákonem).

Autor: por. Bc. Libor Netopil, tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem