Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti

Veškeré zde uvedené dotazy a odpovědi jsou řazeny, podle data vzniku, do příslušných ročníků do roku 2007 a odpovídají v té době platné legislativě. 

Doporučujeme tazatelům, aby své dotazy směřovali na místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje (popř. jeho územní odbor), který vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, a který je plně kompetentní Vám poskytnout konzultaci k odborné problematice s výhodou znalosti místní problematiky.
 
Texty dotazů jsou vesměs neupravovány, pouze v některých případech jsou zkráceny. Otázky a odpovědi jsou členěny podle okruhu témat. Stanoviska našeho úřadu nejsou právně závazná, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud.
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je v některých případech uváděn jako „zákon o požární ochraně“. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) je v některých případech uváděna pouze jako „vyhláška o požární prevenci“. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je v některých případech uváděna jen jako "vyhláška 23/2008 Sb."
 

 2002       2003       2004       2005       2006       2007

Otázky a odpovědi vztahující se k nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dotazy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dotazy k začleňování činností podle míry požárního nebezpečí dle § 4 odst. 2, 3 a 4 zákona o požární ochraně

Dotazy týkající se problematiky požární bezpečnosti bytových domů

 

vytisknout  e-mailem