Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky a odpovědi 2007

  1. září
  2. srpen
17. září 2007    
odbor prevence MV-GŘ HZS ČR    
 
Žádáme Vás o odborné vyjádření k výkladu § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. Podle věty první tohoto ustanovení právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. V současné době jsme se setkali s tvrzením, že podle zavedené praxe je možné tuto povinnost smluvně převést na vlastníka nemovitosti. Žádáme Vás tedy o odpověď na následující otázky:
  1. Mohou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti, smluvně převést tuto povinnost na vlastníka nemovitosti?
  2. Pokud se vlastník smluvně zaváže k plnění povinností na úseku požární, může být za poručení této povinnosti uložena sankce právnické nebo fyzické osobě, která tyto prostory užívá k provozování činnosti?
Obecně je zákonem o požární ochraně přijat princip, že plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob spočívá na provozovateli činnosti – viz. věta první § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně. V následující části citované ustanovení upravuje výjimku: „Provozuje-li činnost v prostorách více právnických nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.“ Vlastník prostor, které jsou užívány společně, se tedy může odpovědnosti zprostit v případě uzavření smlouvy, ve které bude určena osoba odpovědná za plnění povinností na úseku požární ochrany. Vlastníkem může být jak právnická nebo podnikající fyzická osoba, tak i fyzická osoba (vlastní nemovitost, kterou pronajal).
Uložení pokuty za porušení povinnosti na úseku požární ochrany směřuje v prvé řadě vůči právnické nebo podnikající fyzické osobě, která v prostorách provozuje činnost a která se porušení dopustila, pokud se nejedná o porušení povinnosti, kterou zákon o požární ochraně váže přímo na vlastníka. V tomto případě by měl být postižen vlastník. Další výjimkou by pak byl případ, kdy k plnění předmětné povinnosti na úseku požární ochrany se smluvně zavázal jiný subjekt, potom by uložení pokuty mělo směřovat vůči němu.

vytisknout  e-mailem