Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky a odpovědi 2004

24. června 2004
odbor prevence MV-GŘ HZS ČR
 
V ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, cituji: „vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení“.
Co v praxi znamená „volný přístup“?:
musí být vždy zajištěn trvale volný přístup k uzávěru vody tzn. 24 hodin denně,
nebo to znamená, že uzávěr vody není ničím zastavěn, např. starým nábytkem a je tedy volně přístupný, avšak místnost (společný prostor), ve které se nachází je uzamčena.
 
Termín „volný přístup“ použitý v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů znamená, že předmětné zařízení musí být trvale dostupné, bez nutnosti překonání jakékoli překážky. Umístění uzávěru vody v uzamčené místnosti, pokud nejsou provedena opatření k neprodlenému odemčení vstupních dveří do předmětné místnosti, nesplňuje podmínku volného přístupu k předmětnému zařízení.

vytisknout  e-mailem