Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Záchranného útvaru HZS ČR

Pomoc hasičům při zvládání psychologicky náročných zásahů

Psychologové HZS ČR se ve své práci inspirují systémem překládaným jako Řízení stresu při kritických událostech nebo Strategická aplikace krizové intervence (Critical Incident Stress Management, CISM). CISM je vícesložkový a komplexní systém, který zahrnuje fáze před mimořádnou událostí (např. prevence, vzdělávání), během události (např. bezprostřední pomoc) a po události (např. defusing, debriefing). Psychologové absolvují příslušné vzdělávání v této oblasti a sami potom školí dobrovolníky z řad příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, kteří psychologům pomáhají v péči o ty, kteří prožili náročné zásahy. 
.

Tým posttraumatické péče


V srpnu 2014 byla vydána Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR č.43, která upravuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů a stanoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události.

ZÚ HZS ČR má svůj posttraumatický tým od 01. září 2012, kdy byli jmenováni první členové. Tým se během dalších let rozšířil a nyní je složen z 8 hasičů/ek pod vedením kpt. Mgr. Andrey Špačkové. Dislokace Hlučín - 7 příslušníků, dislokace Zbiroh - 1 příslušník ZÚ. 

Foto z výcviku TPP ZÚ HZS ČR.jpgFoto z výcviku TPP ZÚ HZS ČR.jpg

vytisknout  e-mailem