Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Záchranného útvaru HZS ČR

Průběh psychologického vyšetření:

  • Psychologické vyšetření pro vstup k HZS ČR probíhá přibližně 6 hodin a zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem.
  • Výkonové úkoly, které jsou u HZS ČR administrovány především počítačově, jsou zaměřené hlavně na pozornost, rychlost a přesnost reakcí uchazeče. V rámci výkonových úkolů se u uchazečů zjišťuje úroveň rozumového nadání a paměť.
  • Po absolvování výkonových úkolů vyplňuje uchazeč několik osobnostních dotazníků, které se týkají jeho povahy a chování, které je typické pro jeho osobu (zejména chování v zátěžových situacích).
  • Třetí, neméně důležitou součástí psychologického vyšetření, je rozhovor s psychologem. Jako podklad pro tento rozhovor slouží anamnestický dotazník, který uchazeč před rozhovorem vyplní.
K psychologickému vyšetření se dostavte v dobré psychické, fyzické a zdravotní kondici (ne v době pracovní neschopnosti či rekonvalescence). 
  • Vyšetření pro uchazeče a příslušníky ZÚ HZS ČR probíhá obvykle od 07:30 až do cca 15:00 v Ostravě, Prostějově a Českých Budějovicích.
Co je cílem psychologického vyšetření pro potřeby HZS?
  • Zvážení předpokladů, zda komplexní profil uchazeče / uchazečky nebo příslušníka / příslušnice HZS ČR je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce.
Závěr:
  • psycholog komplexně vyhodnotí výsledky zjišťování osobnostní způsobilosti,
  • psycholog zpracuje v listinné podobě 3 stejnopisy závěru (pro posuzovanou osobu, pro služebního funkcionáře a pro dokumentaci psychologického pracoviště),
  • psycholog posuzovanou osobu seznámí s možnostmi podat návrh na přezkoumání závěru – možnost odvolání.
Více viz Vyhláška č. 487 ze dne 7. září 2004, o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů.

Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby:

a)    intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,
b)    emočně stabilní,
c)    psychosociálně vyzrálý,
d)    odolný vůči psychické zátěži,
e)    s žádoucí motivací, postoji a hodnotami,
f)     bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,
g)    bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,
h)    bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,
i)     bez znaků nežádoucí agresivity,
j)     bez psychopatologické symptomatiky.

 Ukázka testů.jpg

vytisknout  e-mailem