Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Záchranného útvaru HZS ČR

foto.jpg

Psychologické vyšetření

Psychodiagnostika se zabývá diagnostikou, tedy rozpoznáním psychických zvláštností osob ve vztahu k jejich životním podmínkám a ve vztahu k jejich osobnosti.  
Pomocí souboru metod a postupů lze zjistit a/nebo změřit úroveň vývoje člověka, vlastnosti osobnosti a individuální zvláštnosti, aktuální stav a potenciální možnosti dalšího rozvoje.
Kdo vyšetření provádí?
 • psycholog / psycholožka HZS ČR na základě písemné žádosti s důvodem cíle vyšetření,
 • asistent/ka psychologické laboratoře.
Kde se vyšetřuje?
 • zejména v psychologických pracovištích s laboratoří,
 • ZÚ HZS ČR (dislokace Hlučín a Jihlava) spadá pod psychologickou laboratoř HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě, dále využívá psychologickou laboratoř HZS Olomouckého kraje (Prostějov), pro naši dislokaci ve Zbirohu se využívá psychologická laboratoř HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, 
 • vyšetření pro účely výběrových řízení na vedoucí funkce se provádí na krajských psychologických pracovištích.
Za jakých okolností?
 • přijetí do služebního poměru – uchazeči / uchazečky o službu u HZS ČR (dle §15 zákona č. 361/2003 Sb.),
 • ustanovení na služební místo - hasiči z povolání - řízení vozidel s právem přednostní jízdy (dle §19 zákona č. 361/2003 Sb. a §37 vyhlášky  č. 247/2001 Sb.) → dopravní nehoda s vícečetným těžkým zraněním, úmrtím,
 • ustanovení na místo v rámci jiného bezpečnostního sboru,
 • domněnka služebního funkcionáře, že je příslušník trvale osobnostně nezpůsobilý k výkonu funkce (viz etický kodex),
 • výběrová řízení na vedoucí funkci (charakteristika osobnosti z hlediska pracovních kompetencí).
 • Informace k vstupnímu psychologickému vyšetření pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

vytisknout  e-mailem